Innovatie van kelder tot dak

Innovatie van kelder tot dak

Je marktaandeel vergroten op een markt die zeer onderhevig is aan concurrentie is eenvoudig: zorg ervoor dat je de beste bent. Met dat doel voor ogen stellen wij de allerhoogste eisen aan onze productsystemen.

Mede door een sterke nadruk te leggen op innoveren, geven wij de markt vorm en leveren wij een bijdrage aan het succes van onze klanten. Een derde van onze omzet wordt gerealiseerd met vrij nieuwe producten en/of systemen die vaak nog geen 5 jaar oud.  

Wij zijn ervan overtuigd dat er met het beschermen van gebouwen een belangrijke opdracht met zeer veel verantwoordelijkheid voor ons is weggelegd. Die verantwoordelijkheid mogen onze partners, klanten en opdrachtgevers van ons verwachten; bouw- en houtbescherming, preventief of curatief, zijn bij ons altijd duurzaam.

Bouwafdichting en -onderhoud

Bouwafdichting en -onderhoud

Vocht is de hoofdoorzaak van alle schade aan bouwwerken met vaak verstrekkende gevolgen. Dat geldt niet alleen voor de gebouwen zelf, maar ook voor de gezondheid van de bewoners en gebruikers. Droge muren en kelders zijn een absolute voorwaarde voor de kwaliteit en duurzaamheid van het onroerend goed. Zonder schimmels een gezonder leefklimaat.

Gevelrenovatie en –bescherming

Gevel- en betonreparatie en -conservering

Wat gevels betreft, is Remmers een ware specialist. Des te specifieker en complexer een probleem is, des te beter wordt onze sterkte in de verf gezet – eersteklas productsystemen, gecombineerd met onze kennis bij het repareren van eender welke ondergrond.

Monumentenzorg

Monumentenonderhoud

Bernhard Remmers zag het in stand houden van monumenten als zijn missie, het is dan ook ongetwijfeld een belangrijke discipline in de bouwbescherming. Al meer dan 50 jaar bestaat er een uiterst productieve wisselwerking tussen de zeer veeleisende restauratietechnieken en de ontwikkeling van onze conserverings- en restauratiesystemen. Remmers mag zich terecht de nummer 1 in Europa noemen op het gebied van monumentenzorg.

Binnenisolatiesystemen

Monumentenonderhoud

Sinds het midden van de jaren 80 worden, als onderdeel van de wereldwijde inspanningen voor de renovatie van bestaande gebouwen, de bouwtechnische mogelijkheden van binnenisolatiesystemen onderzocht.

Kunstharsvloeren

Kunststofvloersystemen

Een vloer springt onmiddellijk in het oog, en is dus belangrijk als blikvanger in een bedrijf. Maar als een vloer onvoldoende draagkracht heeft om de dagelijkse lasten te torsen, kan dat ernstige gevolgen hebben voor de continuïteit. Remmers is goed op weg om een toppositie in te nemen in de markt, zowel voor industriële als decoratieve kunstharsvloeren.

Houtverven en -lazuren

Verven en lazuren voor hout

Op basis van jarenlange praktijkervaring en rekening houdend met de behoefte van onze klanten, hebben wij een compleet gamma houtverven en –lazuren ontwikkeld dat zijn gelijke niet kent. Het gamma biedt een uiterst economische bescherming voor het traditionele bouwmateriaal hout, zij het nu voor eenvoudige bouwelementen in de tuin, zoals hekwerk en speeltuigen, of voor kapconstructies, houten bruggen of houten skeletbouwwerken.

Houtlakken en beitsen

Lakken en beitsen voor hout

Het veelzijdige aanbod van hoogwaardige lakken en beitsen maakt van Remmers een complete leverancier ook voor toepassingen binnen, zoals meubels, keukens enz. Toonaangevend zijn hier de systemen op waterbasis die ook aan de strengste Deco-Paint richtlijnen voor de toekomst voldoen. Een sterk punt is dat de natuurlijke uitstraling van het hout tot volle uiting komt.

Industriële houtcoatings

Industriële verfsystemen voor hout

Geveltimmerwerk en ramen en deuren van hout zijn nog steeds een Evergreen. Verfsystemen van Remmers houden ze gegarandeerd voor altijd jong. Het Remmers garantiesysteem bewijst de geloofwaardigheid van deze claim. Lazuren en verven moeten van hoogwaardige aantoonbare kwaliteit zijn en dat in een spanningsveld van resistentie, glans en milieuvriendelijkheid. Als jarenlange partner van de houtverwerkende industrie zijn wij meer dan geslaagd in het vinden van een perfect evenwicht tussen die drie factoren.

Houtbescherming en -sanering

Monumentenonderhoud

Houtbescherming biedt een verscheidenheid aan toepassingen en individuele oplossingen: van bescherming tegen zouten over houtimpregnering tot bestrijding van schimmels en houtaantastende insecten. Verder staan er heel wat brandwerende producten voor hout ter beschikking. Wat houtsanering betreft bieden wij houtverstevigingsproducten, houtreparatiemassa’s en een saneringsmethode aan, bestemd voor hout dat aangetast is door Lindaan en PCP. Die methode is getest door het WKI.