Art.nr. 22100130

  Injectiehydro

  Kleurloze, dun vloeibare vloeistof op basis van oligomeersiloxanen en organometalen, met een hoog penetratievermogen om muren met opstijgend grondvocht te behandelen

  Productspecificaties

  Bij levering

  Basis oligomeersiloxanen en gedesaromatiseerd KWS
  Kleur Transparant
  Vlampunt > 41°C
  Werkzame stofgehalte 10 %

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  Eigenschappen

  • Hydrofoberend
  • Grote indringdiepte
  • Hoog rendement
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Het boorkanaal moet ontdaan zijn van boormeel

   • Voorbereidingen

    Muurdikten van meer dan 40 cm, de boring in stappen uitvoeren van maximum 20 tot 30 cm om de geïnjecteerde vloeistof homogeen te verdelen.

    Boorgatensysteem: Horizontaal
    Diameter 12 – 15 mm
    Tussenafstand 10 - 15 cm >
    Diepte 2⁄3 tot ¾ van de muurdikte

  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Met passende injectieapparaten en injectienippels injecteren.

    Machinale druk is verschillend naargelang de compacticiteit van het materiaal.

    Via injectoren onder druk (0,5 – 0,25 N/mm²).

    Als een injector niet onder druk staat, betekent dit dat hij in een holle ruimte zit in de muur. Vervolgens moet een nieuw gat worden geboord.

    De injectie is volbracht wanneer de kringen van geïnjecteerde vloeistof elkaar raken. Dit geeft een verbruik van 15 à 20 liter/m² horizontale muurdoorsnede. Een goede ventilatie van het gebouw bevordert het droogproces van de geïnjecteerde muren.

  • Verwerkingsinstructies
   • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

    Bepleistering verwijderen tot ongeveer 35 cm boven de vochtige schadezone.

    Boor zo dicht mogelijk bij het niveau van de grond.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Druk-injectieapparaat

   • Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

    Gereedschap onmiddellijk na gebruik met Verdunning V101 reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • ong. 1,5 à 2 l/lm/10 cm muurdikte, afhankelijk v/d porositeit v/d steen en voegmortel

  • Algemene instructies
   • Niet geschikt voor gasbeton en leem.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.