• SP Top WD rapid

  Art.nr. 041720

  SP Top WD rapid

  Saneerpleister voor vocht- en zoutbelast metselwerk conform WTA met warmte-isolerende eigenschappen

  Button WTA blau Button G Cert
  Kleur: antiekwit | 0417
  VPE

  Productspecificaties

  Bij levering

  Brandklasse A1
  Kwaliteitswaarborg GG-Cert + WTA
  Capillaire wateropname w24 ≥ 0,3 kg/m²
  Schudmaat Ca. 0,8 kg/dm³
  Waterdosering ca. 6,0 l / 20 kg
  Waterdampdoorlaatbaarheid µ ≤ 15
  Waterindringdiepte < 5 mm
  Druksterkteklasse CS II (gemiddeld 3,0 N/mm²)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Snelle instandhouding vochtige en met zout belaste wanden (binnen bij kelders en oude gebouwen)
  • Ondergronden met een lage eigen sterkte en geringe draagkracht
  • Energetische kelderinstandhouding

  Eigenschappen

  • Warmte-isolerend
  • Snel verhardend
  • Hoge sulfaatweerstand en laag werkzaam alkaligehalte (SR/NA)
  • Hoog zoutopslagvermogen
  • Dampdoorlatend
  • Poriën hydrofoob
  • Vezelversterkt
  • Uitdrogingsbevorderend
  • Laagdikte één laag tot 30 mm!
  • Machinaal verspuitbaar
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Stucwerk, verflagen en coating min. 80 cm meer verwijderen dan de zichtbare schadegrens.

    Verweerde voegen tenminste 2 cm diep uitkrabben.

    Ondergrond mat vochtig voornatten.

    Ondergrond: zuigend met een lage sterkte

    Produkt als aanbrandlaag 50 % dekkend aanbrengen.

    Ondergrond: Zwak zuigend

    SP Prep (Aanbrandmortel) volledig dekkend, wratachtig aanbrengen.

    Alternatief: Product als schraaplaag (contactlaag) aanbrengen.

    Ondergrond: minerale afdichtingsmortel

    SP Prep (Aanbrandmortel) volledig dekkend als aanbrandlaag, wratachtig in de laatste slurrylaag nat-in-nat aanbrengen.

  • Verwerking
   • met spaan / plamuurmes / spuiten
   • droogtijd overschilderbaar na 30 minuten
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5 ºC tot maximum +30°C verwerken. Lagere temperaturen verlengen, hogere temperaturen verkorten de verwerkings- en verhardingstijden.

   • Het product met geschikt gereedschap of machine aanbrengen.

     

    Eén laag

    Laagdikte één laag 15 - 30 mm

     

    Twee lagen

    De eerste laag met een stuckam opruwen.

    De tweede laag na voldoende droging aanbrengen.

    In het bovenste derde deel van de stuclaag wapeningsweefsel inbedden, de banen van het wapeningsweefsel min. 10 cm laten overlappen.

    Laagdikte per laag 15 - 30 mm.

    Het oppervlak met rei natrekken.

    Het oppervlak nabewerken nadat het is aangetrokken.

    Het voorbereide oppervlak voor het aanbrengen van de volgende laag na voldoende droging voorbewerken met rasterspaan.

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Op kritische ondergronden (zeer oneffen en/of diepe groeven) adviseren wij een wapeningsweefsel in het bovenste derde deel van de Saneerputz in te bedden.

    Bij de hoeken van in-/uitgangen extra wapeningsweefsel diagonaal inbedden.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

    Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

    Voor een succesvol resultaat van de sanering is het onontbeerlijk de droogomstandigheden volgens WTA voorschriften 2-9-04 / D te volgen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • met spaan / plamuurmes / spuiten
   • Mengapparatuur, dwangmenger, troffel, spaan, rei, kam, schuurbord. aangepaste machinetechniek

   • Gereedschap voordat de mortel verhard met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking ca. 12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 6,0 kg / cm laagdikte / m²
   • ca. 6 kg/m² per cm laagdikte, bij 2 cm laagdikte ca. 12 kg/m²

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Steeds een proefvlak zetten!

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.