Art.nr. 043005

  WP Sulfatex

  Starre minerale afdichtingsmortel met een hoge sulfaatbestendigheid

  P-AB 063-03

  Productspecificaties

  Bij levering

  Buigtreksterkte (28 d) ca. 6 N/mm²
  Chemisch bestendigheid XA2
  Druksterkte (28 dagen) ca. 30 N/mm²
  Waterdosering 20-21% komt overeen met 5,0 ltr / 25 kg
  Wateropnamecoëfficiënt w24 < 0,1 kg/(m2h0,5)
  Dampdiffusieweerstand µ < 200

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden binnen en buiten
  • Latere kelder-binnenafdichting
  • Latere sokkelafdichting
  • Curatieve kelderafdichting tegen grondvocht, zakwater, drukwater en negatieve waterdruk
  • Beschermende laag tegen vochtinwerking vanuit de ondergrond bij bouwwerken, die in contact staan met de bodem
  • Bouwdelen in contact met drinkwater
  • Zoutbelaste ondergronden

  Eigenschappen

  • Waterdicht
  • Hoge sulfaatweerstand en laag werkzaam alkaligehalte (SR/NA)
  • Zeer goede hechting met de ondergrond
  • Dampdoorlatend
  • Chemische resistentie conform DIN 4030 - XA2
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Alle pleisters en verflagen tot op 80 cm van de beschadigde zone verwijderen.

    Bij vloer/wandaansluiting, dekvloer minstens 20 cm breedte verwijderen.

    Hoeken en kanten afronden.

    Kimnaden afronden

    Doorvoeren rondom kimnaadachtig afdichten.

     

    Zoutsper

    Bij renovatie bevelen we het gebruik aan van 2 lagen Zoutsper (art. 0663) voor de binding van de aanwezige sulfaten.

     

    Grondering buiten:

    Minerale ondergronden met Kiesol/Kiesol MB gronderen.

     

    Grondering binnen:

    Minerale ondergronden worden met Kiesol (1:1 met water) voorbehandeld.

     

  • Verwerking
   • kwasten / spuiten
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5 ºC tot maximum +30°C verwerken.

   • Het materiaal nat in nat in twee lagen aanbrengen.

    Wachttijd tussen de tweede en de derde operatie: tenminste 24h.

    Vervolgens een derde laag, waaroverheen nat in nat Sperputz of als alternatief Aanbrandmortel aanbrengen.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Niet bij direct zonlicht verwerken.

    De gezamelijke maximale laagdikte mag de 5 mm niet overschrijden.

    Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    De verse afdichting tegen regen, directe zoninwerking, vorst en condensvorming beschermen.

    Droge afdichting beschermen tegen mechanische schade.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten / spuiten
   • Mengapparaat, blokkwast, slurry bezem, geschikte machine

   • Wanneer het materiaal nog niet is verhard met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog in gesloten verpakking ca. 12 maanden

  • Verbruik
   • 1,6 kg / mm laagdikte / m²
   • ca. 1,6 kg/m²/mm laagdikte

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Laagdiktes en verbruik bij verwerking binnen en buiten 

    Belasting

    Minimale laagdikte (mm)

    Verbruik verse mortel (kg/m²)

    Verbruik poeder (kg/m²)

    Opbrengst 25 kg (papieren zak) (m²)

    Afdichting in en onder muren
    ≥ 2,0
    ca. 4,0
    ca. 3,2
    ca. 7,5

    Spatwater-/

    sokkelafdichting

    ≥ 2,0
    ca. 4,0
    ca. 3,2
    ca. 7,5
    Bodemvocht en water zonder druk
    ≥ 2,0
    ca. 4,0
    ca. 3,2
    ca. 7,5
    Stuwend water en water onder druk
    ≥ 3,0
    ca. 6,0
    ca. 5,0
    ca. 5,0
    Watertanks met dieptes tot 10 m

    ≥ 3,0

    ca. 6,0
    ca. 5,0
    ca. 5,0

    Waterbelasting en laagdiktes

    Soort waterbelasting
    Minimale laagdikte in mm
    Verbruik (kg/m²) verse mortel
    Verbruik (kg/m²) poeder
    Bodemvocht en water zonder druk  (2 lagen)

               2

           4
         3,2
    Stuwend water en water onder druk (3 lagen)
              3
           6
          5

  • Algemene instructies
   • Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Steeds een proefvlak zetten!

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij het uitvoeren van afdichtingswerkzaamheden moeten de gegevens van de betreffende testrapporten in acht worden genomen. Deze zijn op de website beschikbaar.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.