• WP Sulfatex

    Art.nr. 043005

    WP Sulfatex

    Starre minerale afdichtingsmortel met een hoge sulfaatbestendigheid

    Kleur: grijs | 0430
    Grootte / hoeveelheid

    Eindereeks-artikel Het betreft een eindereeks-artikel, die in deze variant nog slechts beperkt leverbaar is. Informatie met betrekking tot de beschikbaarheid of alternatieven voor dit product kan u verkrijgen via uw contactpersoon bij Remmers. Met betrekking tot het opvolgend product

    Brochures en Catalogi

    Brochures worden geladen...

    Productspecificaties

    Bij levering

    Buigtreksterkte (28 d) ong. 6 N/mm²
    Chemisch bestendigheid XA2
    Druksterkte (28 dagen) ong. 30 N/mm²
    Waterdosering 20-21% komt overeen met 5,0 ltr / 25 kg
    Wateropnamecoëfficiënt w24 < 0,1 kg/(m2h0,5)
    Dampdiffusieweerstand µ < 200

    De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

    Toepassingsgebied

    • vloeren/wanden binnen en buiten
    • Latere kelder-binnenafdichting
    • Latere sokkelafdichting
    • Afdichting van reservoirs tegen van binnenuit drukkend water
    • Beschermende laag tegen vochtinwerking vanuit de ondergrond bij bouwwerken, die in contact staan met de bodem
    • Bouwdelen in contact met drinkwater
    • Zoutbelaste ondergronden

    Eigenschappen

    • Zeer lage emissie (GEV-EMICODE EC 1Plus)
    • Waterdicht
    • Hoge sulfaatweerstand en laag werkzaam alkaligehalte (SR/NA)
    • Zeer goede hechting met de ondergrond
    • Dampdoorlatend
    • Chemische resistentie conform DIN 4030 - XA2
    • Werkvoorbereiding
      • Eisen aan de ondergrond

        Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

      • Voorbereidingen

        Alle pleisters en verflagen tot op 80 cm van de beschadigde zone verwijderen.

        Bij vloer/wandaansluiting, dekvloer minstens 20 cm breedte verwijderen.

        Hoeken en kanten afronden.

        Kimnaden afronden

        Doorvoeren rondom kimnaadachtig afdichten.

         

        Zoutsper

        Bij renovatie bevelen we het gebruik aan van 2 lagen Zoutsper voor de binding van de aanwezige sulfaten.

         

        Grondering buiten:

        Minerale ondergronden met Kiesol (1 : 1 met water) of met Kiesol MB gronderen.

         

        Grondering binnen:

        Minerale ondergronden worden met Kiesol (1:1 met water) voorbehandeld.

         

        Afdichtingen in drinkwaterbereik

        Materiaal zonder grondering in 3 lagen op de voorbereidde ondergrond aanbrengen.

         

    • Verwerking
      • kwasten / spuiten
      • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
      • Verwerkingsvoorwaarden

        Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5 ºC tot maximum +30°C verwerken.

      • Het materiaal nat in nat in twee lagen aanbrengen.

        Wachttijd tussen de tweede en de derde operatie: tenminste 24h.

        Vervolgens een derde laag, waaroverheen nat in nat WP Top of als alternatief SP Prep aanbrengen.

         

    • Verwerkingsinstructies
      • Niet bij direct zonlicht verwerken.

        De gezamelijke maximale laagdikte mag de 5 mm niet overschrijden.

        Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

        De verse afdichting tegen regen, directe zoninwerking, vorst en condensvorming beschermen.

        Droge afdichting beschermen tegen mechanische schade.

        Voor machinale verwerking kunt u contact opnemen met Remmers Techniek Service. Tel.: +49 5432 83 900

    • Gereedschap / Reiniging
      • kwasten / spuiten
      • Mengapparaat, blokkwast, slurry bezem

      • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

    • Opslag / Houdbaarheid
      • tegen vocht beschermen
      • houdbaarheid 12 maand
      • Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

    • Verbruik
      • 1,6 kg / mm laagdikte / m²
      • ong. 1,6 kg/m²/mm laagdikte

    • Toepassingsvoorbeelden
      • Laagdiktes en verbruik voor afdichtingen binnen en buiten

        Waterinwerkingsklasse

        (DIN 18533)

        Belasting volgens WTA 4-6-14

        minimale laagdikte (mm)

        Verbruik verse mortel (kg/m²)

        Verbruik poeder (kg/m²)

        Opbrengst 25 kg (papieren zak) (m²)

        W4-E Spatwater bij
        spatplinten en capillair
        vocht in en onder
        muren in contact met
        de bodem

        Spatwater-/

        Afdichting spatplinten

        ≥ 2,0
        ong. 4,0
        ong. 3,2
        ong. 7,5
        W1.1-E/W1.2-E Bodemvocht en niet-drukkend water
        Bodemvocht en niet-drukkend water≥ 2,0
        ong. 4,0
        ong. 3,2
        ong. 7,5
        W2.1-E matige inwerking van water onder druk (diepte onder maaiveld < 3 m)
        Opstapelend
        sijpelend
        vocht en
        water onder
        druk
        ≥ 3,0
        ong. 6,0
        ong. 5,0
        ong. 5,0
        ----
        Watertanks met dieptes tot 10 meter

        ≥ 3,0

        ong. 6,0
        ong. 5,0
        ong. 5,0

    • Algemene instructies
      • Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

        Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

        Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

        Steeds een proefvlak zetten!

        Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

        Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

        Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

        Bij het uitvoeren van afdichtingswerkzaamheden moeten de gegevens van de betreffende testrapporten in acht worden genomen. Deze zijn op de website beschikbaar.

    • Verwijderingsinstructie
      • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

    • Veiligheid / Regelgeving
      • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.