Art.nr. 044520

  WP Flex 1K

  Flexibele afdichtingsmortel 1K

  Prüfbericht 5258/8964, 5269/9074
  Kleur: WP Flex 1K | 0445
  VPE

  Productspecificaties

  Bij levering

  Te beleggen met tegels (20 °C) na 12 uur
  Drukwaterdichtheid tot 2 bar
  Korrelgrootte 0,5 mm
  Hechting in combinatie met keramische bekledingen en tegels 1,0 - 1,5 N/mm² met Extraflex
  Aantal lagen slurry minstens 2
  Wachttijd per bestelling (20 °C) 3 tot 4 uur bij 20°C
  Waterdosering 4,0-4,5 ltr/20 kg
  Waterbelasting (20 ° C) na 3 dagen

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden binnen en buiten
  • Nieuwbouwafdichting
  • Curatieve bouwafdichting conform WTA
  • Sokkel- en voetafdichting
  • Afdichting in combinatie (AiV)
  • Horizontaalafdichting in en onder muren
  • Afdichting van reservoirs

  Eigenschappen

  • Flexibel
  • Goede hechting met de ondergrond
  • Waterdicht
  • Hoge sulfaatweerstand en laag werkzaam alkaligehalte (SR/NA)
  • Te verwerken als slurry en spachtel
  • Spanningsarm en scheurvrij verhardend
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Oneffenheden en mortelrestanten verwijderen.

    Hoeken en kanten afronden.

    Kimnaden afronden

    Oneffenheden > 5 mm met een geschikte spachtel dichtzetten.

    Eventueel beschermen tegen vocht vanuit de ondergrond.

    Bij doorvoeren PVC buizen met schuurpapier opruwen, metalen buizen reinigen en eventueel schuren.

    Doorvoeren rondom kimnaadachtig afdichten.

    Grondering voor onbehandelde ondergronden

    Kiesol (1 : 1 met water) trapsgewijs, drukloos en nevelvrij door middel van vloeien horizontaal van boven naar beneden aanbrengen.

    Materiaalrestanten onmiddellijk verwijderen.

    Vervolgwerkzaamheden altijd nat-in-nat uitvoeren.

  • Verwerking
   • kwasten / met spaan aanbrengen
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5 ºC tot maximum +30°C verwerken.

   • Verticale oppervlakteafdichting

    Breng volgens de regels twee lagen materiaal aan op de voorbereide ondergrond.

    De tweede laag aanbrengen van zodra de eerste laag niet meer kan beschadigd worden.

     

    Horizontale oppervlakteafdichting

    Breng volgens de regels twee lagen materiaal aan op de voorbereide ondergrond.

    De tweede laag aanbrengen van zodra de eerste laag niet meer kan beschadigd worden.

    Na droging, voor het leggen van de dekvloer twee lagen polyethyleenfolie aanbrengen.

    Rondom de randen afdichten tot de bovenzijde van de vloer respectievelijk een horizontale afdichting aanbrengen.

     

    Aansluitdetails/voegen tussen de bouwdelen

    Hoek- en aansluitvoegen bij constante waterbelasting met Voegenband VF overbruggen.

    Breng het materiaal als contactlaag aan, voegenband VF 120 inbedden.

    Als overgang bij opgaande bouwdelen (bijv. deuren etc.) voegenband Tape XA opplakken en opnieuw bewerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

    Het is niet toegestaan handmatig te mengen alsmede mengen in gedeeltes.

    Wachttijd opslagtanks bedraagt ongeveer 10 dagen

    Afdichting aanbrengen op de wandzijde die met water wordt belast (positieve waterbelasting).

    Bij negatieve waterdruk is een starre voorafdichting aanbevolen.

     

    Bescherming van de coating

    Behandelde vlakken tegen beschadigingen beschermen.

    Bij direct gebruik van de afdichting rekening houden met een beschermingslaag.

    Ter verhoging van de bestendigheid tegen afvalwater de afdichting met Kiesol nabehandelen.

     

    Het leggen van keramische tegels

    Afwerken, zodra de afdichting beloopbaar is zonder deze te beschadigen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten / met spaan aanbrengen
   • Mengapparatuur, kwast, penseel, plakspaan, vlakspaan

   • Wanneer het materiaal nog niet is verhard met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog in gesloten verpakking ca. 12 maanden

  • Verbruik
   • 1,3 kg / mm laagdikte / m²
   • ca. 1,3 kg/m²/mm

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Laagdiktes en verbruik bij verwerking binnen en buiten

    Belasting
    Minimale laagdikte (mm) (droog)
    Verbruik verse mortel (kg/m²)
    Verbruik poeder (kg/m²)
    Opbrengst 20 kg (papieren zak) (m²)
    Afdichting in en onder muren 
    ≥ 2,0
    ca. 3,1
    ca. 2,6
    ca. 7,5
    Spatwater-/ sokkelafdichting
    ≥ 2,0
    ca. 3,1
    ca. 2,6
    ca. 7,5
    Bodenmvocht en water zonder druk 
    ≥ 2,0
    ca. 3,1
    ca. 2,6
    ca. 7,5
    Stuwend water en water onder druk 
    ≥ 3,0
    ca. 4,7
    ca. 3,9
    ca. 5,0
    Watertanks met dieptes tot  8 m
    ≥ 2,0
    ca. 3,1
    ca. 2,6
    ca. 7,5
    AiV (Afdichting in combinatie)
    ≥ 2,0
    ca. 3,1
    ca. 2,6
    ca. 7,5


  • Algemene instructies
   • Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.