Art.nr. 100805

  Betofix Fill

  PCC fijnspachtel

  Kleur: betongrijs | 1008

  Productspecificaties

  Bij levering

  Buigtreksterkte (28 d) ≥ 7,0 N/mm²
  Brandklasse A1 (EN 1504-3)
  Druksterkte 1 d: ≥ 10 N/mm²
  7 dagen ≥ 25 N/mm²
  28 dagen ≥ 30 N/mm²
  Dyn. E-Module ≥ 15000 N/mm²
  Kwaliteitswaarborg QDB en KIWA
  Korrelgrootte 0,5 mm
  Hechtingssterkte (DIN EN 1542) (28 d) ≥ 1,5 N/mm²
  Capillaire wateropname ≤ 0,5 kg/(m²•h0,5)
  Waterdosering ca. 15% komt overeen met 3,8 ltr/25 kg
  Blootstellingsklasse carbonatatie XC1, XC2, XC3, XC4 chloride met uitzondering van zeewater XD1 chloride uit zeewater XS1 vorst met/zonder dooizout XF1, XF2, XF3 chemische aantasting XA1 slijtage XM1

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • wanden/plafonds binnen en buiten
  • Binnen en buiten
  • Egalisering van betonoppervlakken
  • Voor het repareren van gaten, scheuren, poriën, en beschadigingen.
  • systeem bestandsdeel in de klasse OS 4 (OS C) / OS 5A (OS DII).
  • Systeemonderdeel PCC/M3-systeem

  Eigenschappen

  • Hoge beginsterkte
  • Goed glad- en hechtend vermogen
  • Spanningsarm en scheurvrij verhardend
  • Goed boven het hoofd te verwerken
  • Gecertificeerd conform EN 1504-3
  • Staat op de BASt lijst
  • M1-mortel conform RiLi-SIB
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Oppervlakte opruwen

    Ondergrond mat vochtig voornatten.

  • Verwerking
   • mortelpomp / troffel/plamuurmes/ gladde spaan / mortelpomp
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: minstens +5 °C tot maximum +30 °C

   • Hechtbrug

    Het product met aangepast gereedschap als hechtbrug aanbrengen.

     

    Het product aanbrengen in de gewenste laagdikte.

    Met aangepast gereedschap glad afwerken.

    Het oppervlak nabewerken nadat het is aangetrokken.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

    Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • mortelpomp / troffel/plamuurmes/ gladde spaan / mortelpomp
   • Menggereedschap, spaan, troffel, geschikte machineapparatuur

   • Wanneer het materiaal nog niet is verhard met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 9 maand
   • Op pallets, droog opgeslagen, in gesloten verpakking circa 9 maanden

  • Verbruik
   • ca. 1,75 kg / mm laagdikte / m²
   • ca. 1,75 kg/m²/mm laagdikte of ca. 1,75 kg/dm³

  • Toepassingsvoorbeelden
   • - Remmers OS-C / OS 4-System (Betofix Fill + Color PA)

    - Remmers OS-DII / OS 5A-System (Betofix Fill + Color Flex)

  • Algemene instructies
   • Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    De sterkte van de ondergrond moet minstens > 1,5 N / mm² bedragen

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.