Art.nr. 025001

  ZM DM

  Hydrofoberend dichtingspoeder voor beton en gewapend beton

  Productspecificaties

  Bij levering

  Karakter poeder
  Kleur beige-grijs
  Vaste stof gehalte M.-% 96%
  Schudmaat ca. 0,7 kg/ltr
  Wateroplosbare chloride gehalte ≤ 0,10 massa-%
  Alkaligehalte < 5,0 massa-%

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden binnen en buiten
  • Beton, gewapend beton
  • Transportbeton
  • Burgerlijke bouwkunde, civiele techniek en waterbouwkunde

  Eigenschappen

  • Hydrofoberend
  • Structuur verdichtend
  • Controle conform EN 934-2: T9
  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +25°C.

   • Het product droog aan het cement en hulpstof bijmengen.

    Het droge mengsel onder toevoeging van water met een geschikte machine mengen.

  • Verwerkingsinstructies
   • Om de exacte extra hoeveelheid te bepalen, moet vóór gebruik een geschiktheidstest in overeenstemming met DIN EN 206-1 in combinatie met DIN 1045-2 worden uitgevoerd.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Doseerhulp, geschikte machine

   • Wanneer het materiaal nog niet is verhard met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, koel, vorstvrij, droog, opgeslagen tenminste 12 maanden.

  • Verbruik
   • cement 1 kg / betonhulpstof 15 - 20 gr
   • Ca. 1,5 - 2,0 kg/100 kg cement

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

  • Verwijderingsinstructie
   • De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Gereedschap, accessoires en PBM's