Art.nr. 108705

  Betofix KHB

  Minerale corrosiebescherming en aanbrandlaag

  Productspecificaties

  Bij levering

  Kwaliteitswaarborg QDB en KIWA
  Korrelgrootte ≤ 1,0 mm
  Hechtsterkte (28 d) ≥ 2,0 N/mm²
  Schudmaat ca. 1,3 kg/l
  Waterdosering Corrosiebescherming 5,0-5,2 l/25 kg
  Hechtbrug 5,0-5,5 l/25 kg

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden/plafonds binnen en buiten
  • Binnen en buiten
  • Beschermt tegen corrosie
  • Voor het Betofix-systeem bij een betondekking < 10 mm
  • Hechtlaag, aanbrandlaag voor binnen en buiten op alle minerale ondergronden.
  • Systeemonderdeel PCC/M3-systeem

  Eigenschappen

  • Corrosieactieve pigmenten
  • Kunstharsveredeld
  • Hoge drukvastheid
  • Staat op de BASt lijst
  • Gecertificeerd conform DIN EN 1504-7
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Wapening blootleggen, ontroesten tot norm SA 2 ½.

  • Verwerking
   • kwast
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5 ºC tot maximum +30°C verwerken.

   • Slurry volledig dekkend in 2 lagen met een min. laagdikte van ieder 1 mm aanbrengen

    Wachttijd tussen de lagen: 1-24 uur.

    De daarop volgende werkzaamheden vers-in-vers uitvoeren

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwast
   • Mengapparatuur, kwast

   • Wanneer het materiaal nog niet is verhard met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog in gesloten verpakking ca. 12 maanden

  • Verbruik
   • ca. 1,8 kg / m² per laag
   • ca. 1,8 kg/m² per bewerking

  • Algemene instructies
   • Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Betofix R4-PCC-betonreparatiesysteem behoeft geen afzonderlijke aanbrandlaag (systeemopbouw zie basiskeuring).

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten