Art.nr. 108625

  Betofix R4 EM [basic]

  Sterke PCC vloermortel

  Kleur: grijs | 1086
  VPE

  Productspecificaties

  Bij levering

  Afvoerweerstand 7 × 106 Ω
  Buigtreksterkte (28 d) ≥ 8,0 N/mm² (EN 13892)
  Brandklasse Klasse A1fl
  Druksterkte 1 d: ≥ 15 N/mm²
  7 d: ≥ 35 N/mm²
  28 d: ≥ 50 N/mm² (EN 13892)
  Korrelgrootte 5 mm
  Waterdosering Ca. 7,5 % komt overeen met 2,0 l/25 kg

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren binnen en buiten
  • Reparatie van oppervlakkige betoncomponenten, in een horizontale of licht hellende positie
  • Chape / dekvloeren
  • Zwevende chape / dekvloeren
  • Voor vloeren als hechtende dekvloer op folie of isolatieplaten
  • Snel te gebruiken vloerverwarming.
  • Industrie-chapes / dekvloeren
  • Zwaar te belasten ondergrond voor kunstharsvloeren

  Eigenschappen

  • Hoge mechanische weerstand
  • Krimparm
  • Spanningsarm en scheurvrij verhardend
  • Machinaal verspuitbaar
  • Brandgedrag: Klasse A1fl
  • Druksterkte na 28 dagen: ≥ 50 N/mm²
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Ondergrond mat vochtig voornatten.

    Oppervlakte opruwen

    De sterkte van de ondergrond moet minstens > 1,5 N / mm² bedragen

  • Verwerking
   • gladde spaan
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5 ºC tot maximum +30°C verwerken.

   • Laagdikte éénlagig < 80 mm

    Grotere plaatselijke herstellingen kunnen tot max. 100 mm worden gevuld.

    Chape / dekvloeren van Betofix R4 EM welke moeten hechten aan de ondervloer moeten direct in de natte aanbrandlaag c.q. slurry worden aangebracht.

    Na de plaatsing, verdichten en glad afwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Voor het op de juiste hoogte afwerken van de vloer moeten stabiele afrijlijsten worden gebruikt.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

    Rijklaar na ongeveer 7 dagen

    Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • gladde spaan
   • Aluminium rei, slurry, bezem, spaan. Niet zuigende of kunststof gecoate houten bekisting. Aangepaste machineapparatuur

   • Wanneer het materiaal nog niet is verhard met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 9 maand
   • Op pallets, droog opgeslagen, in gesloten verpakking circa 9 maanden

  • Verbruik
   • 2,0 kg / mm laagdikte / m²
   • ca. 2,0 kg/m²/mm laagdikte, of ca. 2,0 kg/dm³

  • Algemene instructies
   • Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten