Art.nr. 109625

  Betofix R4

  Vezelversterkte PCC-mortel voor renovatie, reparatie en restauratie van beton

  Kleur: grijs | 1096
  VPE

  Productspecificaties

  Bij levering

  Buigtreksterkte (28 d) ≥ 8,0 N/mm²
  Brandklasse A1
  Chloridemigratiecoëfficiënt na 28 d 28 dagen= 1,27 • 10-12 m²/s
  90 dagen = 0,70 • 10-12 m²/sec
  Druksterkte 1 dagen: ≥ 20 N/mm²
  7 dagen ≥ 45 N/mm²
  28 dagen ≥ 50 N/mm²
  Dyn. E-Module ≥ 25000 N/mm²
  Vochtigheidsklasse WO, WF, WA, WS
  Kwaliteitswaarborg QDB, KIWA
  Korrelgrootte 2 mm
  Hechtingssterkte (DIN EN 1542) (28 d) ≥ 2,0 N/mm²
  Waterdosering ca. 10,8 % komt overeen met 2,7 ltr/25 kg
  Blootstellingsklasse carbonatatie XC1, XC2, XC3, XC4 chloride met uitzondering van zeewater XD1, XD2, XD3 chloride uit zeewater XS1, XS2, XS3 vorst met/zonder dooizout XF1, XF2, XF3, XF4 chemische aantasting XA1, XA2* slijtage XM1, XM2 * sulfaatgehalte van het water (SO4²-) ≤ 1500 mg/ltr

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden/plafonds binnen en buiten
  • Instandhouding van betondelen met een ruw oppervlak, waar sprake is van statische en dynamische belasting
  • Versteviging van betonconstructies, statisch meewerkend en compenserend
  • Instandhouding van kunstwerken in de wegenbouw conform ZTV-ING
  • Instandhouding van waterbouwkundige werken conform ZTV-W

  Eigenschappen

  • Combineert corrosiebescherming, primer, grove en fijne mortel
  • M3 mortel conform RiLi-SIB en klasse R4 conform EN 1504-3
  • Kan zowel handmatig als machinaal verwerkt worden
  • Laagdikte in één laag bij beschadigingen tot 80 mm
  • Grote korrel: 2 mm
  • Brandklasse: A1
  • Staat op de BASt lijst
  • Druksterkte na 28 dagen: ≥ 50 N/mm²
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Wapening blootleggen, ontroesten tot norm SA 2 ½.

    Ondergrond mat vochtig voornatten.

  • Verwerking
   • mortelpomp / troffel/plamuurmes/ gladde spaan / mortelpomp
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • De voorgenatte ondergrond moet nog licht zuigkrachtig zijn.

    Om een optimale hechting te verkrijgen tussen het beton en de mortel wordt eerst op de mat vochtige ondergrond een schraaplaag van het aangemengde materiaal aangebracht.

    Op moeilijk bereikbare plaatsen het product een beetje verdund als contact-slurrylaag aanbrengen.

    Laagdikte in één laag 5 - 25 mm.

    Laagdikte in twee lagen < 50 mm, verwerking nat-in-nat.

    Laagdikte in één laag ter plaatse van beschadigingen en oneffenheden < 80 mm.

  • Verwerkingsinstructies
   • Wanneer na reparatie de dekking van het beton op de wapening < 10 mm bedraagt, Betofix KHB als corrosiebescherming aanbrengen.

    Het is niet toegestaan handmatig te mengen alsmede mengen in gedeeltes.

    Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

    Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

    Voor machinale verwerking kunt u contact opnemen met Remmers Technik Service, tel. 05432 83-153.

  • Gereedschap / Reiniging
   • mortelpomp / troffel/plamuurmes/ gladde spaan / mortelpomp
   • Mengapparaat, spaan, geschikte machineapparatuur

   • Wanneer het materiaal nog niet is verhard met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 9 maand
   • Op pallets, droog opgeslagen, in gesloten verpakking circa 9 maanden

  • Verbruik
   • 2,0 kg / mm laagdikte / m²
   • ca. 2,0 kg/m²/mm laagdikte, respectievelijk ca. 2,0 kg/dm³

  • Algemene instructies
   • Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten