Art.nr. 109205

  Betofix RM

  Snelle reparatiemortel

  Productspecificaties

  Bij levering

  Blootstelling klasse R2 (DIN EN 1504-3)
  Brandklasse E
  Druksterkte 3 uur: ca. 3 N/mm²
  24 uur: ca. 6 N/mm²
  28 dagen: > 10 N/mm²
  Dichtheid verse mortel ca. 1,7 kg/dm³
  Korrelgrootte 0,5 mm
  Hechtingssterkte (DIN EN 1542) (28 d) > 0,8 N/mm²
  Capillaire wateropname ≤ 0,5 kg/(m²•h0,5)
  Consistentie na het mengen spachtelbaar
  Waterdosering 4,7 - 5,0 ltr/25 kg

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • wanden/plafonds binnen en buiten
  • Voor het in stand houden van ruwe betonoppervlakken, voor alle niet-statische en dynamisch belaste betonconstructies.
  • Voor het repareren van gaten, scheuren, poriën, en beschadigingen.
  • Voor het afspachtelen van betonoppervlakken.
  • Minerale corrosiebescherming voor de wapening (in combinatie met Remmers Corrosiebescherming M art.nr. 0919).

  Eigenschappen

  • Gecertificeerd conform EN 1504-3
  • Filz- en spachtelbaar
  • Goed boven het hoofd te verwerken
  • Spanningsarm en scheurvrij verhardend
  • Druksterkte: na 28 dagen: > 10 N/mm²
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Wapening blootleggen, ontroesten tot norm SA 2 ½.

    Ondergrond mat vochtig voornatten.

  • Verwerking
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • droogtijd overschilderbaar na 20 minuten
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Corrosiebescherming in combinatie met corrosiebescherming M

    Slurry volledig dekkend in 2 lagen met een min. laagdikte van ieder 1 mm aanbrengen

    Wachttijd tussen de verschillende lagen ca. 30 minuten

    De daarop volgende werkzaamheden vers-in-vers uitvoeren

     

    Betonreparatie

    Eventueel een schraaplaag met dit product aanmaken/aanbrengen.

    Op moeilijk bereikbare plaatsen het product een beetje verdund als contact-slurrylaag aanbrengen.

    Gewenste laagdikte in 1 laag aanbrengen en glad afwerken

    Oppervlak na 15 - 30 min. filzen, schuren, glad afwerken of structureren.

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Slechts zoveel mortel met water aanmaken als in ca. 20 minuten verwerkt kan worden.

    Overschilderbaar na 2-3 uur.

    Verse mortellagen tenminste 2 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen bescherming

  • Gereedschap / Reiniging
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • Mengapparaat, kwast, troffel, spaan, schuurbord, sponsbord

   • Wanneer het materiaal nog niet is verhard met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog in gesloten verpakking ca. 12 maanden

  • Verbruik
   • 1,2 kg / mm laagdikte / m²
   • Ca. 1,2 kg/m²/mm laagdikte

  • Algemene instructies
   • Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Niet geschikt voor vloeren buiten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten