Art.nr. 055625

  Betofix HQ6

  Gietbeton, zeer sterk met zwelvermogen

  Kleur: grijs | 0556
  VPE

  Productspecificaties

  Bij levering

  Brandklasse Klasse A1 (DIN EN 13501)
  Druksterkte 24 h 10 – 24 N/mm²
  7 d > 40 N/mm²
  28 d > 60 N/mm²
  90 d > 65 N/mm² (am Würfel)
  Vochtigheidsklasse WO, WF, WA, WS
  Vloeimaat 5 min.: ≥ 700 mm
  30 min.: ≥ 650 mm
  60 min.: ≥ 650 mm
  90 min.: ≥ 600 mm
  Dichtheid verse mortel ca. 2,3 kg/dm³
  Zwellingsgraad (24 h) ≥ 0,5 Vol.-%
  Laagdikte 15 - 150 mm
  Waterdosering 9,6 % komt overeen met 2,4 l / 25 kg
  Blootstellingsklasse XC1 – XC4, XD1 – XD3, XO XS1 – XS3, XF1 – XF4* XA1 – XA2, XM1* – XM2* *Expositieklasse XM1 - XM3 en XF4 zijn uitgesloten van de Rili - VeBMR.
  Vloeimaatklasse a3
  Pendelklasse SKVB 0
  Vroege sterkteklasse C
  Druksterkteklasse C 50/60

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren binnen en buiten
  • Binnen en buiten
  • Minerale ondergronden, zowel in droge, vochtige, natte en onderwatersituaties
  • Gieten en ondersabelen van machines, staalconstructies, rails, windmolens en brughoofden
  • Het vullen van voegen tussen prefabelementen en keldervloeren
  • Voor het aangieten van bouwfunderingen en kolommen
  • Voor het vullen van grote holle ruimtes bij betonbouw conform 3e correctie op de Rili-SIB (Duitse regelgeving)
  • Vullen van grotere holle ruimtes in beton conform 3e correctie op de Rili-SIB

  Eigenschappen

  • Goede vloeieigenschappen
  • Zelfverdichtend
  • Zwellend
  • Waterondoorlaatbaar
  • Corrosie remmend
  • Brandklasse: A1
  • Vorst- en dauwbestendig
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Ondergrond mat vochtig voornatten.

    Oppervlakte opruwen

    De sterkte van de ondergrond moet minstens > 1,5 N / mm² bedragen

  • Verwerking
   • mortelpomp / gieten
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5 ºC tot maximum +30°C verwerken.

   • Bekisten indien noodzakelijk.

    Het gieten uitvoeren zonder onderbreking vanaf één zijde of hoek.

    Natrillen indien nodig

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • mortelpomp / gieten
   • Beba-mixer of boormachine met dubbele mengspiraal. Bij gebruikmaking van mengpompen er op letten dat in verband met de mengtijd een chargemenger wordt gebruikt.

   • Wanneer het materiaal nog niet is verhard met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 9 maand
   • Op pallets, droog opgeslagen, in gesloten verpakking circa 9 maanden

  • Verbruik
   • 2,1 kg / ltr op te vullen ruimte
   • ca. 2,1 kg/l holle ruimte

  • Algemene instructies
   • Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities conform DAfStb Rili- VeBMR verkregen.

    Alkalische bindmiddelen kunnen niet ijzerhoudend metaal aantasten.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten