• Bekistingspasta

  Art.nr. 112110

  Bekistingspasta

  Te kwasten betonlossingsmiddel

  Varianten
  1121 | Bekistingspasta
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) 0,83 g/cm³
  Kleur witachtig
  Vlampunt > 60
  Consistentie pasteus

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Niet zuigende bekistingen
  • Bij toepassing in prefab bouw

  Eigenschappen

  • Universeel te gebruiken voor talrijke bekistingen
  • Zeer goede lossende werking, beschermt bekisting en weerbestendig
  • Kwastbaar
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Vervuilde of bekistingen met was reinigen.

   • Voorbereidingen

    Behandel de nieuwe houten bekisting vóór het eerste gebruik met cementpasta. Afborstelen de dag erop, en behandelen met een lossingsmiddel.

  • Verwerking
   • staand te verwerken
   • kwasten 1x
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal, - omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C.

   • Gebruiksklaar, onmiddellijk uit de verpakking verwerkbaar.

    Het materiaal dun aanbrengen.

    Materiaalrestanten aan het oppervlak vermijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • staand te verwerken
   • kwasten 1x
   • Kortharige bezem, rubbertrekker, plakspaan, doeken

   • Gereedschap onmiddellijk na gebruik met Verdunning V101 reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 24 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

  • Verbruik
   • afhankelijk van de toepassing / m²
   • Niet zuigende bekisting: ong. 1 l / 30 - 50 m²

  • Algemene instructies
   • Verwijder materiaalresten op het betonnen oppervlak zonder resten achter te laten voordat u verf of coatings aanbrengt.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.