Art.nr. 221330

  Adolit Houtwormvrij

  Watergedragen bestrijdingsmiddel voor hout met een langzame werking

  Kleur: kleurloos | 2213
  Kleur: kleurloos | 2213
  Kies een kleur
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Gevaarsaanduidingen

  • Biocide producten veilig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen!

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) ong. 1,1 g/cm³
  Geur geurloos

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en hout niet direct blootgesteld aan weersinvloeden
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Binnenhout en beschermd buitenhout
  • Bestrijding van houtvernietigende insecten voor houten onderdelen zoals dakspanten, houten balken, vloeren, enz.
  • Huisboktor en houtworm
  • Met gelijktijdige preventieve effectiviteit tegen schimmels en insecten

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Gebruiksklaar
  • Goede indringing
  • Geurloos
  • Slipbestendig conform DIN EN 370
  • Geen geurhinder
  • Test predicaten: Ib = effectief tegen insecten
  • Heeft geen invloed op kunststoffen, glas, koper & ijzer en verven
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De soort en de grootte van de aantasting controleren.

    In geval van twijfel raadpleeg een bouwkundig ingenieur.

    Aangetast hout tot op de diepste freesgang verwijderen.

    Statisch zeer verzwakt hout door preventief beschermd hout versterken of vervangen.

   • Voorbereidingen

    Verwijder het zaagmeel en losse houtvezels met een staalborstel.

  • Verwerking
   • kwast
   • boorgatenvulling
   • injectie onder druk
   • Strijken, impregnatie door boorgatenprocédé (onder druk)

     

    Kwasten

    De nodige hoeveelheid wordt aangebracht in drie lagen (nat-in-nat)

     

    Impregnering van boorgaten:

    Met inachtneming van de statische eigenschappen, gaten (diameter 10 mm, ¾ van de balkdikte) aanbrengen op een onderlinge afstand van 10 cm verspringend in houtnerfrichting en 5 cm dwars op de houtnerf.

    Bij verticale houten constructies schuin naar beneden boren onder een hoek van 35 - 45°.

    Boorgaten 3 - 4 maal vullen en vervolgens met een geïmpregneerde houten plug dichtzetten.

     

    Boorgatdrukimpregnering

    Dankzij de drukinjectie kan het houtverduurzamingsmiddel in één keer worden aangebracht. Er hoeft geen rekening gehouden te worden met de hellingshoek, de injectie kan ook aan het plafond worden uitgevoerd. De diameter van het boorgat is 5-10 mm. Het houtverduurzamingsmiddel wordt onder een druk van 3-10 bar aangebracht. Om het vereiste verbruik te bereiken, moet de injectiedruk minstens 30 s worden aangehouden, afhankelijk van de absorptiecapaciteit en het vochtgehalte van het hout, terwijl de werkdruk in acht genomen dient te worden.

     

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 48 uur
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Bij bestrijdingsmaatregelen in verblijfsruimtes of aangrenzende ruimtes is het pas vier weken na de behandeling toegestaan om de ruimte weer in gebruik te nemen.

   • Drogen

    Droog: na minstens 48 uur. Overschilderbaar: na minstens 4 weken

    Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

   • Verdunnen

    Klaar voor gebruik

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwast
   • boorgatenvulling
   • injectie onder druk
   • Oppervlakteborstel, kwast, trechter, injectiepomp, krachtige sproeier (bijv. Gloria 405/410 T), drukslang met grijpkop en -mof, plastic injector

   • Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In goed gesloten, originele verpakking, buiten bereik van kinderen, droog, koel alsmede tegen directe zoninstraling en vorst beschermd in een goed geventileerde ruimte opslaan. In de opslagruimte mag niet gerookt worden.

  • Verbruik
   • Controlemaatregelen: 300 - 350 ml/m² Preventieve bescherming in het kader van een controlerende toepassing: 120 ml/m².

  • Algemene instructies
   • Het product is ingeschreven overeenkomstig de biocidenverordening (EU) nr. 528/2012 en toegelaten door het Duitse instituut voor veiligheid en gezondheid op het werk (BAuA). Deze toelating vervangt de algemene bouwtoezichtskeuring van het Duitse instituut voor bouwtechniek (DIBt).

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

    Afvalcode 03 02 04* anorganische houtverduurzamingsmiddelen

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.