Art.nr. 022525

  iQ-Fix

  Lijmmortel in het iQ-Therm systeem

  Button Energie Effizienz

  Productspecificaties

  Bij levering

  AW-waarde / wateropnamecoëfficiënt 0,3074 kg/(m²h0,5)
  Korrelgrootte 0,5 mm
  Schudmaat ca. 1,5 kg/dm³
  w80 0,0725 m³/m³
  Waterdosering 7,0-8,5 l / 25 kg
  Dampdiffusieweerstand µ 19
  wsat 0,5044 m³/m³
  Warmtegeleiding λ 0,497 W/(m•K)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor wanden binnen en plafonds
  • Verkleven van Remmers isolatieplaten (iQ-Therm)
  • Alle minerale ondergronden welke geschikt zijn voor stucwerk, met uitzondering van gips

  Eigenschappen

  • Hydraulisch verhardend
  • Bevat geen minerale vezels
  • Lange open lijmtijd
  • Zakt nagenoeg niet na en heeft een goede directe hechting
  • Dampdoorlaatbaar
  • Hoog capillair actief
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Ondergrond mat vochtig voornatten.

    Sterk zuigende ondergronden met Diepgrondering W voorbehandelen.

    Nivelleren en egaliseren van zeer ongelijke oppervlakken - voegafdichting en oppervlakteuitvlakking met SP Levell.

  • Verwerking
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Niet bij lucht-, ondergrond en materiaaltemperaturen beneden de +5ºC en boven +30°C verwerken. Lagere temperaturen verlengen, hogere temperaturen verkorten de verwerkings- en verhardingstijden.

   • Indien nodig, egaliseer de ondergrond oneffenheden <8 mm met het materiaal.

    Materiaal door middel van een tandkam gelijkmatig in "Butter-Floating-toepassing" aanbrengen.

    Onderaan beginnen met het aandrukken van de plaat.

    Volledig dekkend verlijmen.

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Wachttijd tussen het verkleven en het spachtelen is minstens 24 uur.

  • Gereedschap / Reiniging
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • Mixer, mengspiraal, dwangmenger, troffel, spaan, lijmkam.

   • Wanneer het materiaal nog niet is verhard met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog in gesloten verpakking ca. 12 maanden

  • Verbruik
   • totale verbruikshoeveelheid 7,0 - 8,0 kg met met buttering floating techniek (1 m²)
   • In Buttering-Floating-techniek: 7,0 - 8,0 kg/m²

  • Algemene instructies
   • Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten