Art.nr. 023215

  iQ-Fill

  Egaliseer- en fijnspachtel

  Button Energie Effizienz

  Productspecificaties

  Bij levering

  Laagdikte Tot 2 mm
  AW-waarde / wateropnamecoëfficiënt 13,32 kg/(m²h0,5)
  Brandklasse Klasse A1
  Korrelgrootte 0,5 mm
  Capillaire wateropname > 1 kg/m²h0,5
  Schudmaat Ca. 1,2 kg/dm³
  w80 0,017 m³/m³
  Waterdosering 4,5-4,7 l/15 kg
  Waterdampdoorlaatbaarheid µ < 14
  wsat 0,52 m³/m³
  Warmtegeleiding λ 0,48 W/(m•K)
  Druksterkteklasse CS II (1,5-5,0 N/mm²)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor wanden binnen en plafonds
  • Voor het verkrijgen van gesloten stucondergronden binnen
  • Geschikt om af te werken met een muurverf of behang.
  • Oppervlaktekwaliteitsafwerking Q1-Q3

  Eigenschappen

  • Dampdoorlatend
  • Hoog capillair actief
  • Goede hechting
  • Vochtongevoelig
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Ondergrond mat vochtig voornatten.

  • Verwerking
   • getande spaan
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5 ºC tot maximum +30°C verwerken.

   • Hechtbrug

    Het product met aangepast gereedschap als hechtbrug aanbrengen.

     

    Wapeningslaag

    Pleister met een tandkam in een laagdikte van 3 mm aanbrengen.

    De wapening in het midden van de verse wapeningslaag inbedden.

    Wapeningsnetten 10 cm overlappen.

     

    Oppervlakteontwerp

    Het materiaal ca. 2 cm op de verharde wapeningslaag aanbrengen.

    Met aangepast gereedschap glad afwerken.

    Nabewerking van het oppervlak na uitharding.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    De spachtel tegen te snelle droging bijv. door tocht en warmte beschermen met een folie. Eventueel het oppervlak nadien licht vochtig houden.

    Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • getande spaan
   • Mixer, mengspiraal, troffel, houten schuurbord of filzbord, spaan

   • Wanneer het materiaal nog niet is verhard met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog in gesloten verpakking ca. 12 maanden

  • Verbruik
   • 1,3 kg / mm laagdikte / m²
   • ca. 1,3 kg/m²/mm laagdikte, gemiddeld tot 3,0 kg / m²

  • Algemene instructies
   • Niet op ondergronden werken, waar sprake is van vochtbelasting via de achterzijde.

    De na droging en verharding ontstane kleur is afhankelijk van de omgevingscondities en verwerkingsmethode. Zo ziet een vers, glad oppervlak, in vergelijking met een later afgeglad of ruw oppervlak er lichter uit. Verschillende korrelgroottes in hetzelfde artikel kunnen leiden tot geringe kleurafwijkingen. Vochtbelasting vanuit de ondergrond kan verkleuringen veroorzaken.

    Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Steeds een proefvlak zetten!

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.