Art.nr. 285440

  Leemlijm

  Lijmmortel op leembasis

  Kleur: bruin (eigen kleur) | 2854
  VPE

  Productspecificaties

  Bij levering

  Laagdikte 5 mm
  Brandklasse Klasse A2 (niet getest)
  Korrelgrootte 2 mm
  Porositeit 0,729 m³/m³
  w80 0,385 m³/m³
  Dampdiffusieweerstand µ 0,022 m³/m³
  wsat 0,028 kg/m²s0,5
  Warmtegeleiding λ 0,19 W/mK
  Ruwdichtheid Natte-/droge volumuinieke massa: 1.300 / 700 kg/m³

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen
  • Capillair actieve verlijming van Remmers binnenisolatie op de bestaande bouwdelen welke enigszins onderhevig zijn aan vormverandering, bijv. vakwerk

  Eigenschappen

  • Blijvend plastisch
  • Gebruiksklaar
  • Reversibel
  • Niet gevoelig voor beweging vanuit de ondergrond.
  • Bevat geen hydraulische bindmiddelen
  • Natuurproduct, zonder kunstharsen
  • Dampdoorlaatbaar
  • Hoog capillair actief
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Uitvlakken

    Oneffenheden uitvlakken/opvullen

    Grotere herstellingen met Grondeerpleister, art. 0401 uitvlakken.

  • Verwerking
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5 ºC tot maximum +30°C verwerken. Lagere temperaturen verlengen, hogere temperaturen verkorten de verwerkings- en verhardingstijden.

   • De lijm wordt aangebracht met de vlakke plakspaan en met een lijmkam (tanding 6 mm) doorgekamd.

    De iQ-Therm platen in het verse lijmbed volvlaks indrukken.

  • Gereedschap / Reiniging
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • Troffel, spaan, lijmkam.

   • Wanneer het materiaal nog niet is verhard met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 6 - 8 weken
   • droog, tegen vocht beschermen/ verpakking goed sluiten
   • Droog en koel opgesloten is de Leemlijm 6-8 weken houdbaar. Geopende verpakking goed sluiten en droog, vorstvrij opslaan. Verpakking niet in de zon plaatsen.

  • Verbruik
   • specifiek voor het object / m²
   • Afhankelijk van het object

  • Algemene instructies
   • Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten