Art.nr. 068505

  Hydro AG

  Watergedragen, semi-permanente antigrafitti-impregnering op basis van alkylalkoxysilaan/was

  Button RAL Gütezeichen Anti Graffiti

  Productspecificaties

  Bij levering

  Hoedanigheid melkachtig troebel, vloeibaar
  Dichtheid (20 °C) 1,00 gr/cm³
  pH-Waarde ca. 8,5 neutraal
  Uitlooptijd s in DIN 4 Beker ca. 11
  Actieve stof silaan/siloxaan/was
  Werkzame stofgehalte M.-% ca. 10
  Drager water

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Minerale bouwmaterialen zoals baksteen, natuursteen, beton en kalkzandsteen

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Waterafstotend
  • Reduceert adhesie
  • Dampdoorlatend
  • Vereenvoudigt graffitiverwijdering met hoge druk stoomcleaner
  • Oplosmiddelvrij
  • UV-bestendig
  • Alkalibestendig
  • Staat op de BASt lijst
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet schoon, stofvrij en droog zijn.

   • Voorbereidingen

    Bouwtechnische tekortkomingen, zoals scheuren, slechte voegen, slechte aansluitingen, opstijgend, hygroscopisch vocht  vooraf behandelen.

    De noodzakelijke reiniging: deze dient echter zo vriendelijk mogelijk te worden uitgevoerd, bijv. met koud of warm water of met een hoge-drukstoomreiniger. Hardnekkige vervuilingen kunnen verwijderd worden met de Rotec Nevelstraaltechniek of Remmers reinigingsproducten bijv. Clean SL (Vuiloplosser - 0671), Clean FP (Gevelreinigingspasta - 0666), Clean AC (Steenreiniger AC - 0672), Clean WR (Combi WR - 0675).

  • Verwerking
   • kwasten/rollen/lagedruk spuiten/-sproeien
   • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 25°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +10°C tot max. +25°C.

   • Het impregneermiddel drukloos door middel van vloeien vol en zat aanbrengen (verneveling vermijden), zo dat een vloeistoffilm van 30 - 50 cm lang over het oppervlak naar beneden loopt.
    De bewerking meerdere malen (ten minste tweemaal) herhalen (nat in vochtig) totdat geen opname van het impregneermiddel meer is vast te stellen.
    Oppervlakken die niet met een spuit kunnen worden behandeld, steeds met een goed doordrenkte kwast of roller bewerken.

    Op kleinere, gecompliceerde delen waar niet met een vloeipomp gewerkt kan worden, het materiaal met een kwast opbrengen. Om er voor te zorgen dat er dan ook voldoende materiaal wordt aangebracht, de kwast regelmatig dompelen in de impregneervloeistof.

  • Verwerkingsinstructies
   • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

    Pas behandelde oppervlakken tegen regen, wind, zon en condensvorming beschermen.

    Voor het nabehandelen van waterafstotende ondergronden moet Anti-Graffiti Type 2 voordat het wordt aangebracht eenmalig in de ondergrond worden gemasseerd. Speciale additieven heffen de hydrofoberende werking kort op.

    Graffiti kan met een hogedruk stoomcleaner worden verwijderd. De watertemperatuur op de te reinigen ondergrond moet ten minste 80°C bedragen.

    Remmers AGE is een goed alternatief/aanvulling voor het reinigen van met Hydro AG behandelde oppervlakken.

    Na reiniging en droging opnieuw impregneren.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen/lagedruk spuiten/-sproeien
   • Niet corroderende lagedruk spuitapparatuur, sproeipomp, kwast, blokkwast, lamsvachtroller

   • Gereedschap moet droog en schoon zijn.

    Na gebruik en tijdens langere werk-onderbrekingen gereedschap met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 6 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, vorstvrij, droog minstens 6 maanden.

    Geopende verpakking zo snel mogelijk verwerken.

  • Verbruik
   • totale verbruikshoeveelheid 100 ml - 800 ml totaal / m²
   • Klinkers: 0,1 - 0,2 ltr/m² Natuursteen: 0,3 - 0,8 ltr/m² Baksteen: 0,2 - 0,5 ltr/m² Beton: 0,2 - 0,3 ltr/m²

   • De juiste verbruikshoeveelheden voor een calculatie en het maken van een bestek vooraf vastleggen door het opzetten van een proef (1 à 2 m²).

    Het is absoluut noodzakelijk om op het oppervlak ook de invloed op de uitstraling (door bijv. verandering van kleur) en effectiviteit (beschermende werking: hoe goed is de graffiti te verwijderen) van het product te testen.

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    De situatie moet dusdanig zijn, dat water en daarin opgeloste schadelijke stoffen en zouten niet achter de hydrofobeerzone kunnen komen.

    Voorwaarde voor een optimale hydrofoberende werking is de opname van het impregneermiddel en deze is afhankelijk van het poriën volume van de ondergrond en het vochtgehalte.

    Bij aanwezigheid van schadelijke zouten, een kwantitatieve zoutschade analyse uitvoeren.

    Hoge zoutconcentraties kunnen schade veroorzaken welke door een hydrofoberende impregnering niet tegengegaan kunnen worden.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten