Art.nr. 074230

  RM

  Minerale restauratiemortel

  Productspecificaties

  Bij levering

  Buigtreksterkte Na 7 dagen: ca. 4 N/mm²
  Na 28 dagen: ca. 5 N/mm²
  Druksterkte Normaal > 13 N/mm²
  Zacht > 8 N/mm²
  E-module (DIN 1048) Normaal ca. 11 kN/mm²
  Zacht ca. 7 kN/mm²
  Korrelgrootte Fijn 0,2 mm
  Middel 0,5 mm
  Grof 2,0 mm
  Hechtsterkte (28 d) ca. 0,5 N/mm²
  Schudmaat ca. 1,7 kg/dm³
  Waterdosering 3,9 - 5,0 l/30 kg
  Krimpgedrag DIN 52450 Na 7 dagen: ca. -0,3 mm/m
  Na 28 dagen: ca. -0,7 mm/m

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Voor het restaureren, repareren en herprofileren van minerale ondergronden zoals natuursteen, baksteen, beton en kunststeen
  • Reproductie van ornamenten, lijsten middels de zgn. stampbetonmethode.

  Eigenschappen

  • Laag gehalte aan vrije alkaliën
  • Goede kanthechting.
  • Geringe eigen spanning
  • UV-bestendige pigmenten
  • Hydrofoob instelbaar
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Noodzakelijke reinigingsrichtlijnen toepassen, bv. door het besproeien met koud of warm water of door stoom: bij hardnekkige vervuilingen kan er worden gewerkt met de Rotec-zachtstraalmachine,(5235) of Remmers Reinigingsprodukten [bv. Gevelreinigingspasta - (0666), Steenreiniger AC - (0672), Combi WR -(0675)]kunnen ingezet worden.

    Om het veiligstellen van het bestaan van historische waardevolle ornamenten en sculpturen verwijder zorgvuldig vuil korsten en onderneem een intensieve versterking met de juiste Remmers KSE-steenversteviger.

    Verdere opmerkingen betreft steenhouwer-matige oppervlaktevoorbereiding, raadpleegt u het afzonderlijk document "instructies".

  • Verwerking
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Op de voorgenatte ondergrond een aanbrandlaag met een slurry (droge mortel / water) in een laagdikte van ca. 2 mm aanbrengen.

    De mortel in laagdiktes van 1,5 tot 3 cm nat-in-nat in de hechtlaag aanbrengen, 1 tot 2 mm dikker aanbrengen dan het uiteindelijke eindopper-vlak.

    De oorspronkelijke voegen van de ondergrond c.q. in de ondergrond in acht nemen en behouden.

    Dunlagige toepassing in randgebieden bij herstellingen kan door toevoeging van Hechtemulsie - ZM HF (Art. 0220) in het aanmaakwater (verhouding 1:10) vergemakkelijken; waardoor de uitharding enigszins wordt vertraagd en de hechttreksterkte toeneemt.

    Na voldoende uitharding (afbinding) wordt deze met daarvoor geschikt gereed-schap afgeschraapt.

    Bewerking van het te herstellen oppervlak (met behulp van schaven of krab gereedschap) op de structuur van het schade-gebied.

    Wachttijd tussen 2 bewerkingen is minstens 24 uur.

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    De aard en duur van de nabehandeling en oppervlaktebewerking hebben invloed op de uiteindelijke kleur.

    Geringe kleurafwijkingen bij verschillende chargen zijn mogelijk!

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • Collomix® mengstaaf KR (4292), Fijne pleisterspaan -FLEXIS ONE- (4233), Gladde troffel (4004), Gladde troffel (4117), Gladde troffelduo (4118), Sponsbord geel (4936), Viscose-reinigingsspons (4133), schuurplank latex (4548).

   • Wanneer het materiaal nog niet is verhard met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog in gesloten verpakking ca. 12 maanden

  • Verbruik
   • ca. 1,6 kg / ltr op te vullen ruimte
   • Ca. 1,6 kg/ltr op te vullen ruimte

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Speciale kleuren naar kleurnummer (MF.nr., kleurenwaaier, NCS enz.) of ingezonden kleurmonster (bij wisselende respectievelijk veranderende kleur de gewenste kleuren duidelijk aangegeven).

    De na droging en verharding ontstane kleur is afhankelijk van de omgevingscondities en verwerkingsmethode. Zo ziet een vers, glad oppervlak, in vergelijking met een later afgeglad of ruw oppervlak er lichter uit. Verschillende korrelgroottes in hetzelfde artikel kunnen leiden tot geringe kleurafwijkingen. Vochtbelasting vanuit de ondergrond kan verkleuringen veroorzaken.

    Steeds een proefvlak zetten!

    Alkalische bindmiddelen kunnen niet ijzerhoudend metaal aantasten.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.