Art.nr. 043525

  FM FS

  Slurry voor het invoegen van baksteen

  Kleur: grijs (eigen kleur) | 0435
  Kleur: grijs (eigen kleur) | 0435
  Kies een kleur
  VPE

  Productspecificaties

  Bij levering

  Buigtreksterkte Ca. 5,0 N/mm²
  Verhardingseinde ca. 4 uur
  Korrelgrootte ≤ 1 mm
  Hechtsterkte > 1 N/mm²
  Capillaire wateropname < 0,1 kg/m²h0,5
  Schudmaat ca. 1,5 kg/l
  Waterdosering Ca. 17% komt overeen met 4,3 l/25 kg
  Dampdiffusieweerstand µ < 200
  Druksterkteklasse > M10

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • Voor het onderhoud en renoveren van voegen in metselwerk van harde baksteen, klinkergevels als onderdeel van het Gevelslurry voegsysteem

  Eigenschappen

  • Dampdoorlatend
  • Hoge sulfaatweerstand en laag werkzaam alkaligehalte (SR/NA)
  • Extreem goede kantenhechting
  • Geschikt voor smalle voegen
  • Goede weersbestendigheid
  • Speciale kleur (UV-bestendige pigmenten) mogelijk
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Voegdiepte moet tenminste 2 mm en maximaal 10 mm diep zijn

    De open voegen voornatten.

  • Verwerking
   • spaan / plamuurmes / voegspijker / rubberen trekker
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5 ºC tot maximum +30°C verwerken.

   • Beschadigde stenen en voegen inboeten of verwijderen en te diep liggende voegen eerst met Voegenslurry opvullen.

    Als metselspecie en voegmortel moet Voegenslurry met Selectmix RMS (art.nr. 6752) in een mengverhouding van 1:1 worden vermengd.

    Slechts zoveel mortel vermengen als in 2 uur verwerkt kan worden.

    De slurry wordt met een rubber spaan over het gehele gevelvlak aangebracht en in de voegen gedrukt.

    Overtollig materiaal aan het oppervlak met vloertrekker of rubberen spaan verwijderen.

    Met een rood of geel sponsbord wordt de slurry verdicht en geëgaliseerd.

    Zonder wachttijd, wrijf de oppervlakken af met het aan de Wasboy uitgedrukte sponsbord en haal het overtollige restant eraf.

    Aansluitend met zuiver water de eerste reiniging uitvoeren. De tweede reiniging opnieuw met schoon leidingwater uitvoeren.

  • Verwerkingsinstructies
   • De procedure moet worden aangepast aan de objectspecifieke omstandigheden (proefvlak).

    De reiniging gebeurd met schoon water.

    Laatste reiniging eveneens met schoon water.

    Indien nodig, op zijn vroegst de volgende dag schoonmaken met Combi WR (Art 0675).

    Wachttijd van reiniging tot pre-impregnatie minimaal 3 regenvrije dagen.

    Wachttijd van voorimpregnering tot afvoegen minimaal 5 dagen.

    Wachttijd tot het na-impregneren tenminste 8 dagen.

    Wachttijd tussen 2 bewerkingen is minstens 24 uur.

    Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    De aard en duur van de nabehandeling en oppervlaktebewerking hebben invloed op de uiteindelijke kleur.

    Geringe kleurafwijkingen bij verschillende chargen zijn mogelijk!

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • spaan / plamuurmes / voegspijker / rubberen trekker
   • Rubber spons, schuurbord, lagedruk spuit (oplosmiddelbestendige uitvoering), oplosmiddelbestendige uitvoering, wasboyset.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog in gesloten verpakking ca. 12 maanden

  • Verbruik
   • afhankelijk van de toepassing / m²
   • Het systeem omvat de volgende bestanddelen: - Voorimpregnering: ca. 0,6 ltr/m² - Slurryvoegmortel: ca. 3,0 kg/m² - Na-impregnering: ca. 0,4 ltr/m²

  • Algemene instructies
   • Niet geschikt voor gezande en / of geschuurde stenen, met de hand gegoten stenen en bakstenen met een gestructureerd oppervlak.

    Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Speciale kleuren naar kleurnummer (MF.nr., kleurenwaaier, NCS enz.) of ingezonden kleurmonster (bij wisselende respectievelijk veranderende kleur de gewenste kleuren duidelijk aangegeven).

    De na droging en verharding ontstane kleur is afhankelijk van de omgevingscondities en verwerkingsmethode. Zo ziet een vers, glad oppervlak, in vergelijking met een later afgeglad of ruw oppervlak er lichter uit. Verschillende korrelgroottes in hetzelfde artikel kunnen leiden tot geringe kleurafwijkingen. Vochtbelasting vanuit de ondergrond kan verkleuringen veroorzaken.

    Steeds een proefvlak zetten!

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.