Art.nr. 064205

  Primer H

  Grondering met hydrofoberende werking

  Productspecificaties

  Bij levering

  Hoedanigheid Kleurloze vloeistof
  Dichtheid (20 °C) ca. 0,8 g/cm³
  Vlampunt ca. 22 °C
  Drager Alcohol - watervrij (niet mengbaar met water)

  Uitgereageerd

  Uitgereageerd

  Alkaliresistent Tot pH 14
  UV-bestendigheid Zeer goed
  Weersbestendigheid Zeer goed

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • Minerale ondergronden, onder Color LA, Color PA en andere kunstharsgebonden verfsystemen

  Eigenschappen

  • oplosmiddelhoudend
  • Egaliseert de zuiging van de ondergrond
  • UV-stabiel
  • Alkaliresistent
  • Oplosmiddelhoudend
  • Hoog indringvermogen
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, droog, zuiver en scheurvrij.

  • Verwerking
   • kwasten/rollen/lagedruk spuiten/-sproeien
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5 ºC tot maximum +25°C verwerken.

   • Schudden voor gebruik.

    Het materiaal door kwast, rollen of spuiten gelijkmatig aanbrengen.

    Materiaalrestanten aan het oppervlak vermijden.

  • Verwerkingsinstructies
   • Drogen

    Bij +20 °C en 65% rel. luchtvochtigheid na 24 uur overwerkbaar.

    Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen/lagedruk spuiten/-sproeien
   • Kwast, verfrol, borstel, geschikt gereedschap

   • Na gebruik en tijdens langere werkonderbrekingen het gereedschap reinigen met Verdünnung V 101.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, koel, vorstvrij, droog, opgeslagen tenminste 12 maanden.

  • Verbruik
   • totale verbruikshoeveelheid 200 ml - 400 ml totaal / m²
   • ca. 200 - 400 ml/m² afhankelijk van de ondergrond

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • De actuele technische richtlijnen dienen te worden gevolgd.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Steeds een proefvlak zetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.