Art.nr. 056910

  Stucco GF RZ

  Snel verhardende gietmortel voor het produceren van ornamenten en stucelementen op basis van Romeins cement.

  Kleur: Stucco GF RZ | 0569
  VPE

  Productspecificaties

  Bij levering

  Druksterkte (28 dagen) > 2,5 N/mm² - CS II - M2,5
  Dyn. E-Module ong. 4500 N/mm²
  Dichtheid verse mortel ong. 1,5 kg/dm³
  Granulometrie < 0,5 mm
  Luchtporiëngehalte ≤ 10 %
  Schudmaat ong. 1,0 kg/dm³
  Waterdosering 33 % komt overeen met ong. 3,3 l / 10 kg

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Toepassing op historische gebouwen, gebouwd voor 1914 met Romeinse cement
  • Snel verhardende stucmortel GF voor het fabriceren van profielen, lijsten en ornamenten

  Eigenschappen

  • Zwellend
  • Korrel: < 0,5 mm
  • Drukvastheid: > 1,5 N/mm² (M2,5)
  • De hier gebruikte natuurcement wordt al meer dan 150 jaar ongewijzigd onder de naam Romeins cement resp. Romeins kalk geproduceerd. De basis hiervoor is de traditionele wijze waarop bij lage temperaturen kalk-mergel wordt gebrand uit de krijtperiode.
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De vorm moet zuiver en stofvrij zijn.

  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5 ºC tot maximum +30°C verwerken.

   • Mortel langzaam en gelijkmatig in de vorm laten lopen.

    Afhankelijk van de grootte en de vorm kan het materiaal bij normale omstandigheden uit de mal worden gehaald, na ca. 3 uur.

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Vers gegoten elementen dienen ten minste 4 dagen worden beschermd tegen te snelle uitdroging, vorst en regen.

    Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

    Bij lange lijsten of profielen, moet om breuk te voorkomen, wapening worden gebruikt. Een dekking van de wapening van tenminste 2 cm in acht nemen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Mixer, mengspiraal/dwangmenger, troffel, spaan, vulhulp

   • Gereedschap kan voordat de mortel is verhard met water worden gereinigd.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • Droog in de originele, gesloten verpakking tenminste 6 maanden.

  • Verbruik
   • ong. 1,2 kg/ltr op te vullen ruimte

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Steeds een proefvlak zetten!

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten