• Primer F

  Art.nr. 290905

  Primer F

  Grondering met verstevigende werking

  Varianten
  2909 | Primer F
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  Bij levering

  Hoedanigheid kleurloze vloeistof
  Dichtheid (20 °C) ong. 0,80 gr/cm³
  Vlampunt > 30
  Actieve stof acrylzuurester-copolymeer
  Drager koolwaterstof

  Uitgereageerd

  Uitgereageerd

  Alkaliresistent tot pH 14 gegeven
  Weersbestendigheid goed

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Poederende en afzandende pleisters zoals kalkverven en minerale verven en krijtende muurverven
  • Beton, vezelcementplaten, baksteen, gevelsteen, minerale stucmortel (DIN 18550, mortelgroep P II en P III), binnenstucwerk, gasbeton, gipsplaten, houtvezelplaten en spaanplaat

  Eigenschappen

  • oplosmiddelhoudend
  • Verstevigend
  • Oplosmiddelhoudend
  • Alkalibestendig
  • Hoog indringvermogen
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Droog, zuiver en scheurvrij.

  • Verwerking
   • kwasten/rollen
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +25°C.

   • Schudden voor gebruik.

    Materiaal gelijkmatig met een borstel of een rol aanbrengen.

    Materiaalrestanten aan het oppervlak vermijden.

  • Verwerkingsinstructies
   • Geen gereedschap met kunststof borstel of haren gebruiken.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen
   • Kwast, blokkwast, lamsvachtroller

   • Na gebruik en tijdens langere werkonderbrekingen het gereedschap reinigen met Verdünnung V 101.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • De verpakking beschermen tegen temperaturen boven 30°C en droog opslaan.

    In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

    Geopende verpakking zo snel mogelijk verwerken.

  • Verbruik
   • totale verbruikshoeveelheid 100 ml - 200 ml totaal / m²
   • ong. 0,1 - 0,2 ltr/m² afhankelijk van de ondergrond

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • De actuele technische richtlijnen dienen te worden gevolgd.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Steeds een proefvlak zetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.