Art.nr. 051516

  DP Top L

  Stuclaag en sierpleister

  Productspecificaties

  Bij levering

  Brandklasse Klasse A1
  Dichtheid vaste mortel ≤ 1000 kg/m³
  Granulometrie ≤ 2 mm
  Schudmaat Ca. 0,8 kg/dm³
  Wateropnamecoëfficiënt w24 ≤ 0,4 kg/(m²•h0,5)
  Dampdiffusieweerstand µ ≤ 12
  Druksterkteklasse CS I (i.M. 1,5 N/mm²)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Stuclaag en sierpleister
  • Weinig vaste ondergronden
  • Historisch stucontwerp (kloosterstuc, plakspaanstructuur)

  Eigenschappen

  • Waterafstotend
  • Dampdoorlaatbaar
  • Water-, weer- en vorstbestendig
  • Hand- en machinaal verwerkbaar
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Ondergrond mat vochtig voornatten.

  • Verwerking
   • met spaan / plamuurmes / spuiten
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5 ºC tot maximum +30°C verwerken. Lagere temperaturen verlengen, hogere temperaturen verkorten de verwerkings- en verhardingstijden.

   • Het product met aangepast gereedschap als hechtbrug aanbrengen.

    Kort laten aantrekken en totaaldikte aanbrengen.

    Laagdikte één laag 15 - 30 mm

    Met aangepast gereedschap glad afwerken.

    Wachttijd oppervlakteafwerking tenminste 2 dagen.

     

    Oppervlakteontwerp

    Laagdikte éénlagig aanbrengen.

    Met aangepast gereedschap glad afwerken.

    Nabewerking met hout- of kunstofspaan

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

    Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

    Bij de hoeken van in-/uitgangen extra wapeningsweefsel diagonaal inbedden.

    Het werk niet onderbreken tijdens het bekleden van een continu oppervlak.

    Om aanzetten te voorkomen op grotere oppervlakten met meerdere lagen, alle lagen gelijktijdig bewerken;

  • Gereedschap / Reiniging
   • met spaan / plamuurmes / spuiten
   • Spuitmachines, mixers, rei, spaan, schuurbord, kunststof spaan.

   • Gereedschap voordat de mortel verhard met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog in gesloten verpakking ca. 12 maanden

  • Verbruik
   • ca. 6,0 kg / cm laagdikte / m²
   • ca. 6,0 kg/m² per 10 mm laagdikte, ca. 2,5 kg/m² als Decorputz.

  • Algemene instructies
   • Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Steeds een proefvlak zetten!

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten