Art.nr. 22686007

  Crete FP

  Snelle primer filler

  Productspecificaties

  Bij levering

  Vermengd

  Dichtheid (20 °C) 1,57 g/cm³ (4K-Mischung)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Snelle primer filler in het Crete-systeem

  Eigenschappen

  • Snelle bewerkbaarheid
  • Hoge temperatuursbestendigheid
  • Dampdoorlatend
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    alleen beton- en cementgebonden dekvloeren zijn geschikt als ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen welke de hechting nadelig beïnvloeden.

    De hechttreksterkte van de gegrondeerde ondergrond moet min. 1,5 N/mm² bedragen (kleinste waarde min. 1,0 N/mm²). De drukvastheid moet min. 25 N/mm² bedragen.

    Betonmax. 6 M-% vocht

    Cementdekvloermax. 6 massa-% Vocht

   • Voorbereidingen

    De ondergrond op de juiste wijze, zoals bijv. stofvrij stralen of diamant schuren, voorbereiden, zodat aan bovenstaande eisen wordt voldaan.

    Beschadigingen en onvolkomenheden in de ondergrond met Remmers PCC systemen vlak en glad dichtzetten.

    Verankeringsvoeg overeenkomstig het systeem aanbrengen.

  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +10°C tot max. +20°C. Materiaaltemperatuur: +15°C tot +20°C.

   • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Vlakspaan

   • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

    Gereedschap en vervuiling indien nog niet verhard met Verdunning V101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • In de ongeopende, originele verpakking, koel, droog en voor vorst beschermd bewaren. Minstens 12 maanden voor comp. B en comp. D. Minstens 6 maanden voor comp. C en comp. A.

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Grondering

    Breng het materiaal volledig aan op het oppervlak en vlak het onmiddellijk met een gladde spaan over de korrel uit. De oppervlakteporiën van de ondergrond moeten volledig gesloten worden.

    ong. 0,6 - 2 kg/m² bindmiddel (afhankelijk van de ondergrond)

  • Algemene instructies
   • Indien niet anders is aangegeven, zijn alle bovengenoemde waarden en verbruiken onder laboratoriumcondities (20°C) verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    De uiteindelijke oppervlaktestructuur is sterk afhankelijk van de objectcondities alsmede de verwerking. Derhalve valt de oppervlaktestructuur niet onder de productaansprakelijkheid.

    Ook bij deskundige verwerking zijn kleurverschillen, verwerkingssporen, streepvorming en lichte plasvorming niet uit te sluiten.

    Op basis van de korte reactietijd moeten de maatregelen voor het coaten goed worden gepland en voorbereid.

    Bij het aanbrengen van te dikke lagen, kunnen luchtbellen gevormd worden.

    Dunne laagdiktes en lagere temperaturen kunnen het aanzicht beïnvloeden.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.