Art.nr. 22686314

  Crete SL 80

  PU-beton vloeicoating

  Kleur: Crete Filler Comp C SL 80 | 226863
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Vermengd

  Dichtheid (20 °C) 1,92 g/cm³ (4K-Mengsel)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Gietcoating voor zowel chemisch als thermisch te belasten ondergronden
  • Basislaag voor instrooivloeren bij chemisch en thermisch te belasten ondergronden

  Eigenschappen

  • Hoge chemicaliënbestendigheid
  • Hoge mechanische bestendigheid
  • Dampdoorlatend
  • Thermisch bestendig tot 80° C
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Als ondergrond zijn enkel beton- en composietdekvloeren toegelaten die met Crete TF 60 of Crete FP voorbehandeld zijn.

    De poriënvrij gegrondeerde ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet rubbersporen en andere stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden.

    De hechttreksterkte van de gegrondeerde ondergrond moet min. 1,5 N/mm² bedragen (kleinste waarde min. 1,0 N/mm²). De drukvastheid moet min. 25 N/mm² bedragen.

    Betonmax. 6 M-% vocht

    Cementdekvloermax. 6 massa-% Vocht

  • Gereedschap / Reiniging
   • gietcoating/staand te verwerken
   • laagspaan, stiftrakel, stekelwals, menggereedschap en eventueel een dwangmixer

   • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

    Gereedschap en vervuiling indien nog niet verhard met Verdunning V101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 6 maand
   • In de ongeopende, originele verpakking, koel, droog en voor vorst beschermd bewaren. Minstens 12 maanden voor comp. B en comp. D. Minstens 6 maanden voor comp. C en comp. A.

  • Verbruik
   • Zie toepassingsvoorbeelden

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Basislaag voor instrooivloeren

    Het materiaal op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen en met geschikt gereedschap, bijv. laagdiktespaan of vloertrekker met verstelbare hoogte verdelen.

    Direct verplicht met een prikroller langzaam narollen (max. eenvoudig kruislings).

    Strooi met een geschikt strooisel de nog verse basislaag onmiddellijk af.

    Na verharding niet gebonden overtollig materiaal verwijderen.

    8 - 12 kg/m²

   • Coating

    Het materiaal op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen en met geschikt gereedschap, bijv. laagdiktespaan of vloertrekker met verstelbare hoogte verdelen.

    Direct verplicht met een prikroller langzaam narollen (max. eenvoudig kruislings).

    8 - 12 kg/m²

  • Algemene instructies
   • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargenummer verwerken, omdat anders geringe verschillen in kleur, glans en structuur kunnen ontstaan.

    Voor het afbakenen van het te coaten oppervlak voldoende verankeringsvoegen aanbrengen. (Diepte en breedte twee keer de laagdikte van het coatingsysteem).

    De uiteindelijke oppervlaktestructuur is sterk afhankelijk van de objectcondities alsmede de verwerking. Derhalve valt de oppervlaktestructuur niet onder de productaansprakelijkheid.

    PU-beton is in het algemeen een functioneel vloerafwerkingsysteem waaraan geringe optische eisen gesteld worden en is doorgaans niet kleurstabiel.

    Ook bij deskundige verwerking zijn kleurverschillen, verwerkingssporen, streepvorming en lichte plasvorming niet uit te sluiten.

    Op basis van de korte reactietijd moeten de maatregelen voor het coaten goed worden gepland en voorbereid.

    Steeds de volledige inhoud van de verpakking verwerken. Geen deelhoeveelheden gebruiken.

    Dunne laagdiktes en lagere temperaturen kunnen het aanzicht beïnvloeden.

    Schuivende en slepende mechanische belastingen leiden tot slijtagesporen.

    Berijdbaar met transportmiddelen met rubberen banden. Niet geschikt voor belasting met transportmiddelen met metalen of polyamide banden, dat geldt ook voor dynamische puntbelasting.

    Bij instrooivloeren direct instrooien, om er zeker van te zijn dat het instrooimateriaal direct wordt ingebonden.

    Reparaties en herstel aan bestaande oppervlakken leiden tot een zichtbare overgang qua voorkomen en structuur.

    De chemicaliënbestendigheid is afhankelijk van de temperatuur van de stoffen die op de vloer komen (zie chemicaliënbestendigheidstabel).

     

    Per definitie bij antislip-systemen in vergelijking met gladde vloeren rekening houden met een grotere inspanning bij het reinigen, hier moeten in de regel reinigingsmachines met zachte borstels gebruikt worden.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik!

    Nadere informatie over de veiligheid bij het transport, opslag en verwerking alsook afval en ecologie zijn opgenomen in het geactualiseerde veiligheidsinformatieblad.

  Mogelijke systeemproducten