Art.nr. 22686704

  Crete TF 60

  PU-betongrondlaag en -verzegeling

  Kleur: Crete Filler Comp C TF 60 | 226867
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Vermengd

  Dichtheid (20 °C) 1,51 g/cm³ (4K-mengsel)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Grondering voor chemisch te belasten systemen
  • Het sealen van chemisch te belasten systemen
  • Topsealer voor chemisch te belasten systemen

  Eigenschappen

  • Hoge chemicaliënbestendigheid
  • Hoge mechanische bestendigheid
  • Dampdoorlatend
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Alleen beton- en cementgebonden dekvloeren zijn geschikt als ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen welke de hechting nadelig beïnvloeden.

    De hechttreksterkte van de gegrondeerde ondergrond moet min. 1,5 N/mm² bedragen (kleinste waarde min. 1,0 N/mm²). De drukvastheid moet min. 25 N/mm² bedragen.

    Betonmax. 6 M-% vocht

    Cementdekvloermax. 6 massa-% Vocht

   • Voorbereidingen

    De ondergrond op de juiste wijze, zoals bijv. stofvrij stralen of diamant schuren, voorbereiden, zodat aan bovenstaande eisen wordt voldaan.

    Beschadigingen en onvolkomenheden in de ondergrond met Remmers PCC systemen vlak en glad dichtzetten.

    Verankeringsvoeg overeenkomstig het systeem aanbrengen.

  • Verwerking
   • kwasten/rollen
   • potlife 10 min
   • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 20°C
   • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen
   • rubberen trekker, troffel, epoxyrol, mengapparaat

   • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

    Gereedschap en vervuiling indien nog niet verhard met Verdunning V101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 6 maand
   • In de ongeopende, originele verpakking, koel, droog en voor vorst beschermd bewaren. Minstens 12 maanden voor comp. B en comp. D. Minstens 6 maanden voor comp. C en comp. A.

  • Verbruik
   • Zie toepassingsvoorbeelden

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Grondering

    Het epoxyharsmengsel wordt volledig zat op de ondergrond aangebracht en met daarvoor geschikt gereedschap, bijv. rubberen vloertrekker, verdeeld zodat de poriën in de ondergrond van het behandelde oppervlak volledig gevuld zijn.

    Indien noodzakelijk is een meerlagige toepassing toegestaan.

    ong. 0,4 kg/m²

   • Topsealer

    Het materiaal direct met een rubberen vloertrekker verdelen en vervolgens met een geschikte epoxyroller gelijkmatig in één richting narollen.

    min. 0,6 kg/m², afhankelijk van het materiaal gebruikt voor het instrooien.

   • Sealer

    Het materiaal direct met een rubberen vloertrekker verdelen en vervolgens met een geschikte epoxyroller gelijkmatig in één richting narollen.

    ong. 0,4 kg/m²

  • Algemene instructies
   • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargenummer verwerken, omdat anders geringe verschillen in kleur, glans en structuur kunnen ontstaan.

    De uiteindelijke oppervlaktestructuur is sterk afhankelijk van de objectcondities alsmede de verwerking. Derhalve valt de oppervlaktestructuur niet onder de productaansprakelijkheid.

    PU-beton is in het algemeen een functioneel vloerafwerkingsysteem waaraan geringe optische eisen gesteld worden en is doorgaans niet kleurstabiel.

    Ook bij deskundige verwerking zijn kleurverschillen, verwerkingssporen, streepvorming en lichte plasvorming niet uit te sluiten.

    Op basis van de korte reactietijd moeten de maatregelen voor het coaten goed worden gepland en voorbereid.

    Dunne laagdiktes en lagere temperaturen kunnen het aanzicht beïnvloeden.

    Schuivende en slepende mechanische belastingen leiden tot slijtagesporen.

    Berijdbaar met transportmiddelen met rubberen banden. Niet geschikt voor belasting met transportmiddelen met metalen of polyamide banden, dat geldt ook voor dynamische puntbelasting.

    Reparaties en herstel aan bestaande oppervlakken leiden tot een zichtbare overgang qua voorkomen en structuur.

    De chemicaliënbestendigheid is afhankelijk van de temperatuur van de stoffen die op de vloer komen (zie chemicaliënbestendigheidstabel).

    Per definitie bij antislip-systemen in vergelijking met gladde vloeren rekening houden met een grotere inspanning bij het reinigen, hier moeten in de regel reinigingsmachines met zachte borstels gebruikt worden.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.