• 0022660005_Crete_TF_60

  Art.nr. 22660005

  Crete TF 60

  PUR-beton grondering en sealer

  Kleur: Crete TF 60 | 226600

  Productspecificaties

  Bij levering

  Component A

  Dichtheid (20 °C) 1,0 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 900 mPas

  Component B

  Dichtheid (20 °C) 1,2 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 30 mPas

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Grondering voor chemisch te belasten systemen
  • Het sealen van chemisch te belasten systemen
  • Topsealer voor chemisch te belasten systemen

  Eigenschappen

  • Hoge chemicaliënbestendigheid
  • Hoge mechanische bestendigheid
  • Dampdoorlatend
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Als ondergrond zijn alleen beton en niet zwevende zandcementdekvloeren geschikt.

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen welke de hechting nadelig beïnvloeden.

    De hechttreksterkte van het gegrondeerde oppervlak moet minstens 1,5 N/mm² (kleinste individuele waarde minstens 1,0 N/mm²) en de druksterkte minstens 25 N/mm² bedragen.

    De ondergrond mag licht vochtig zijn, maar geen vloeistoffilm hebben.

    Betonmax. 6 M-% vocht

    Cementdekvloermax. 6 M-% Vocht

   • Voorbereidingen

    De ondergrond op de juiste wijze, zoals bijv. stofvrij stralen of diamant schuren, voorbereiden, zodat aan bovenstaande eisen wordt voldaan.

    Beschadigingen en onvolkomenheden in de ondergrond met Remmers PCC systemen vlak en glad dichtzetten.

    Verankeringsvoeg overeenkomstig het systeem aanbrengen.

  • Verwerking
   • kwasten/rollen
   • potlife 10 min
   • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 20°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Omgevings- en ondergrondtemperatuur min. +10°C tot max. +20°C. Materiaaltemperatuur: +15 tot +20°C

   • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen
   • Rubberen vloertrekker, troffel, epoxyroller, patentmixer, dwangmenger

   • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

    Gereedschap en vervuiling indien nog niet verhard met Verdunning V101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 6 maand
   • In ongeopende originele verpakking koel, droog en tegen vorst beschermd opgeslagen ten minste 12 maand (part A en part B), ten minste 6 maand (filler part C).

  • Verbruik
   • Zie toepassingsvoorbeelden

  • Algemene instructies
   • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargenummer verwerken.

    De uiteindelijke oppervlaktestructuur is sterk afhankelijk van de objectcondities alsmede de verwerking. Derhalve valt de oppervlaktestructuur niet onder de productaansprakelijkheid.

    PU-beton is in het algemeen een functioneel vloerafwerkingsysteem waaraan geringe optische eisen gesteld worden en is doorgaans niet kleurstabiel.

    Ook bij deskundige verwerking zijn kleurverschillen, verwerkingssporen, streepvorming en lichte plasvorming niet uit te sluiten.

    Op basis van de korte reactietijd moeten de maatregelen voor het coaten goed worden gepland en voorbereid.

    Geringe laagdikten en lagere temperaturen kunnen het uiterlijk beïnvloeden.

    Schuivende en slepende mechanische belastingen leiden tot slijtagesporen.

    Berijdbaar met transportmiddelen met rubberen banden. Niet geschikt voor belasting met transportmiddelen met metalen of polyamide banden, dat geldt ook voor dynamische puntbelasting.

    Bij instrooivloeren direct instrooien, om er zeker van te zijn dat het instrooimateriaal direct wordt ingebonden.

    Reparaties op de vloer en aansluitende werkzaamheden zijn meestal goed zichtbaar.

    De chemicaliënbestendigheid is afhankelijk van de temperatuur van de stoffen die op de vloer komen (zie chemicaliënbestendigheidstabel).

    Per definitie bij antislip-systemen in vergelijking met gladde vloeren rekening houden met een grotere inspanning bij het reinigen, hier moeten in de regel reinigingsmachines met zachte borstels gebruikt worden.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik!

    Nadere informatie over de veiligheid bij het transport, opslag en verwerking alsook afval en ecologie zijn opgenomen in het geactualiseerde veiligheidsinformatieblad.

  Gereedschap, accessoires en PBM's