Art.nr. 22659115

  Crete SL 80

  PUR-beton gietcoating

  Kleur: Crete part C filler SL 80 | 226591

  Productspecificaties

  Bij levering

  Component A

  Dichtheid (20 °C) 1,0 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 900 mPas

  Component B

  Dichtheid (20 °C) 1,2 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 30 mPas

  Mengsel (3 comp)

  Dichtheid (20 °C) 2,0 gr/cm³

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Gietcoating voor zowel chemisch als thermisch te belasten ondergronden
  • Basislaag voor instrooivloeren bij chemisch en thermisch te belasten ondergronden

  Eigenschappen

  • Hoge chemicaliënbestendigheid
  • Hoge mechanische bestendigheid
  • Dampdoorlatend
  • Thermisch bestendig tot 80° C
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Als ondergrond zijn alleen met Crete TF 60 gegrondeerd beton en niet zwevende zandcementdekvloeren geschikt.

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen welke de hechting nadelig beïnvloeden.

    De hechttreksterkte van het gegrondeerde oppervlak moet minstens 1,5 N/mm² (kleinste individuele waarde minstens 1,0 N/mm²) en de druksterkte minstens 25 N/mm² bedragen.

    De ondergrond mag licht vochtig zijn, maar geen vloeistoffilm hebben.

    Betonmax. 6 M-% vocht

    Cementdekvloermax. 6 M-% Vocht

  • Verwerking
   • gietcoating/staand te verwerken
   • potlife 10 min
   • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 20°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Omgevings- en ondergrondtemperatuur min. +10°C tot max. +20°C. Materiaaltemperatuur: +15°C tot +20°C.

   • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • gietcoating/staand te verwerken
   • Laagdiktespaan, vloertrekker met verstelbare hoogte, patentmixer, dwangmenger

   • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

    Gereedschap en vervuiling indien nog niet verhard met Verdunning V101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 6 maand
   • In ongeopende originele verpakking koel, droog en tegen vorst beschermd opgeslagen ten minste 12 maand (part A en part B), ten minste 6 maand (filler part C).

  • Verbruik
   • Zie toepassingvoorbeelden

  • Algemene instructies
   • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargenummer verwerken.

    Voor het afbakenen van het te coaten oppervlak voldoende verankeringsvoegen aanbrengen. (Diepte en breedte twee keer de laagdikte van het coatingsysteem).

    De uiteindelijke oppervlaktestructuur is sterk afhankelijk van de objectcondities alsmede de verwerking. Derhalve valt de oppervlaktestructuur niet onder de productaansprakelijkheid.

    PU-beton is in het algemeen een functioneel vloerafwerkingsysteem waaraan geringe optische eisen gesteld worden en is doorgaans niet kleurstabiel.

    Ook bij deskundige verwerking zijn kleurverschillen, verwerkingssporen, streepvorming en lichte plasvorming niet uit te sluiten.

    Op basis van de korte reactietijd moeten de maatregelen voor het coaten goed worden gepland en voorbereid.

    Geringe laagdikten en lagere temperaturen kunnen het uiterlijk beïnvloeden.

    Schuivende en slepende mechanische belastingen leiden tot slijtagesporen.

    Berijdbaar met transportmiddelen met rubberen banden. Niet geschikt voor belasting met transportmiddelen met metalen of polyamide banden, dat geldt ook voor dynamische puntbelasting.

    Bij instrooivloeren direct instrooien, om er zeker van te zijn dat het instrooimateriaal direct wordt ingebonden.

    Reparaties op de vloer en aansluitende werkzaamheden zijn meestal goed zichtbaar.

    De chemicaliënbestendigheid is afhankelijk van de temperatuur van de stoffen die op de vloer komen (zie chemicaliënbestendigheidstabel).

    Per definitie bij antislip-systemen in vergelijking met gladde vloeren rekening houden met een grotere inspanning bij het reinigen, hier moeten in de regel reinigingsmachines met zachte borstels gebruikt worden.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik!

    Nadere informatie over de veiligheid bij het transport, opslag en verwerking alsook afval en ecologie zijn opgenomen in het geactualiseerde veiligheidsinformatieblad.

  Mogelijke systeemproducten

  Gereedschap, accessoires en PBM's