Art.nr. 667110

  Epoxy Conductive

  Watergedragen geleidende coating

  Productspecificaties

  Bij levering

  Component A

  Dichtheid (20 °C) 1,2 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) thixotroop

  Component B

  Dichtheid (20 °C) 1,1 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 500 mPas

  Vermengd

  Dichtheid (20 °C) 1,2 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 600 mPas

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Geleidende laag voor antistatische Remmers systemen
  • Geleidende laag voor het Remmers Floor WHG AS systeem (AbZ Z-59.12-303)

  Eigenschappen

  • Elektrisch geleidend (< 10 kΩ)
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen welke de hechting nadelig beïnvloeden.

    De hechttreksterkte van het gegrondeerde oppervlak moet minstens 1,5 N/mm² (kleinste individuele waarde minstens 1,0 N/mm²) en de druksterkte minstens 25 N/mm² bedragen.

    Er moet absoluut een geschikte Remmers epoxy-grondering, epoxy-schraaplaag of epoxy-mortel aangebracht worden.

   • Voorbereidingen

    Voor het verkrijgen van een gladde ondergrond, kan er bijvoorbeeld een schraaplaag worden aangebracht.

    Voor gedetailleerde informatie raadpleeg de huidige technische fiche van elk product.

    Aansluitingen op de aardleiding en koperen strips voor verwerking aanbrengen afhankelijk van de oppervlakafmeting. Het moet gewaarborgd zijn dat geen enkel punt van het oppervlak meer dan 10 meter is verwijderd van een aardingspunt of een een daaraan verbonden koperstrip.

  • Bereiding
   • Combiverpakking

    De verharder (component B) volledig toevoegen aan de hars (component A) .

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Het mengsel overgieten in een schone emmer en nogmaals goed vermengen.

    Een minimum mengtijd van 3 minuten is aanbevolen.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +10°C tot max. +25°C.

   • Hoge temperaturen verkorten, lage temperaturen, met name in combinatie met een hoge luchtvochtigheid, verlengen in het algemeen de opgegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Kwast, rubberen vloertrekker, epoxyroller, mengapparaat

   • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

    Gereedschap en eventuele vervuilingen, indien nog niet verhard, met water verwijderen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • In gesloten, originele verpakking, vorstvrij, droog en tegen te grote opwarming beschermd, minstens. 9 maanden.

  • Verbruik
   • ong. 0,20 kg/m² bindmiddel (afhankelijk van de ondergrond)

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Geleidende laag

    Het materiaal op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen en met een rubberen vloertrekker gelijkmatig verdelen en aansluitend met een geschikte epoxyroller kruislings doorrollen.

    min. 0,20 kg/m² Bindmiddel (afhankelijk van de ondergrond)

  • Algemene instructies
   • Indien niet anders is aangegeven, zijn alle bovengenoemde waarden en verbruiken onder laboratoriumcondities (20°C) verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Voor het aanbrengen van de deklaag de functionaliteit van de geleidende laag en aansluitingen controleren en in een meetprotocol vastleggen.

    Ongelijkmatige verwerking alsmede geringe ventilatie kunnen leiden tot verschil in glansgraad en onregelmatige respectievelijk hogere geleidingsweerstand.

    De zwarte kleur van de geleidende laag bij het kiezen van de kleur van de volgende laag in acht nemen.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

    Bij de verwerking van systemen waarvoor een toelating verplicht is, de betreffende toelating in acht nemen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik!

    Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Gereedschap, accessoires en PBM's