Art.nr. 666631

  Epoxy ESD Color 3K

  Topcoating ESD-systeem

  Kleur: kiezelgrijs | 6666
  Kleur: kiezelgrijs | 6666
  Kies een kleur
  VPE

  Productspecificaties

  Bij levering

  Component A

  Dichtheid (20 °C) 1,43 g/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 1850 mPa s

  Component B

  Dichtheid (20 °C) 1,06 g/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 110 mPa s

  Mengsel (3 comp)

  Dichtheid (20 °C) 1,60 g/cm³

  Uitgereageerd

  Uitgereageerd

  Buigtreksterkte 27,0 N/mm² *
  Druksterkte 31,3 N/mm² *
  Shore D na 28 dagen 65

  Technische gegevens

  * epoxymortel 1 : 3 met speciaal vulzand

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Vloeicoating voor ESD-zones

  Eigenschappen

  • Afleidend / ESD-veilig
  • Mechanisch belastbaar
  • Chemisch belastbaar
  • Mogelijkheid tot anti-slip
  • Berijdbaar met palletwagen en vorkheftruck
  • In uitgereageerde toestand fysiologisch onschadelijk
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen welke de hechting nadelig beïnvloeden.

    De hechttreksterkte van het gegrondeerde oppervlak moet minstens 1,5 N/mm² (kleinste individuele waarde minstens 1,0 N/mm²) en de druksterkte minstens 25 N/mm² bedragen.

    Er moet absoluut een geschikte Remmers epoxy-grondering, epoxy-schraaplaag of epoxy-mortel aangebracht worden.

   • Voorbereidingen

    Voor het verkrijgen van een gladde ondergrond, kan er bijvoorbeeld een schraaplaag worden aangebracht.

    Voor gedetailleerde informatie raadpleeg de huidige technische fiche van elk product.

    In principe Epoxy Conductive conform het nieuwste technisch merkblad als geleidende laag aanbrengen.

  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +12°C tot max. +30°C.

   • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Spaan, getande spaan, menggereedschap.

   • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

    Gereedschap en vervuiling indien nog niet verhard met Verdunning V101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • In ongeopende, originele verpakkking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand (component A) respectievelijk min. 24 maand (component B).

  • Verbruik
   • Zie toepassingsvoorbeelden

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Coating

    Het materiaal op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen en met geschikt gereedschap, bijv. getande spaan of getande vloertrekker, verdelen.

    Aansluitend met de prikrol (metaal) narollen.

    De vermelde geschatte verbruikshoeveelheden hebben betrekking op gladde, geëgaliseerde ondergronden.

    ong. 2,5 - 3,0 kg/m² mengsel

  • Algemene instructies
   • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargenummer verwerken, omdat anders geringe verschillen in kleur, glans en structuur kunnen ontstaan.

    Slecht dekkende kleuren niet gebruiken bij de zwarte geleidende laag.

    Voor het aanbrengen van de deklaag de functionaliteit van de geleidende laag en aansluitingen controleren en in een meetprotocol vastleggen.

    Lage luchtvochtigheid kan tot een hogere geleidingsweerstand leiden, ongelijkmatige respectievelijk grotere laagdiktes zelfs tot een niet geleidende coating leiden.

    Bij mogelijke constante waterbelasting en vochtophoping kunnen witte oppervlakteverkleuringen ontstaan. De technische eigenschappen van de coating worden hierdoor niet beïnvloed.

    Dunne laagdiktes en lagere temperaturen kunnen het aanzicht beïnvloeden.

    Schuivende en slepende mechanische belastingen leiden tot slijtagesporen.

    Hoge puntbelasting leidt tot sporen in het taaiharde coatingoppervlak.

    Belasting door voertuigen met metalen en polyamide banden alsmede dynamische puntbelasting kunnen eventueel leiden tot een verhoogde slijtage.

    Bij UV- en weersinvloeden zijn epoxyharsen niet kleurstabiel.

    Reparaties en herstel aan bestaande oppervlakken leiden tot een zichtbare overgang qua voorkomen en structuur.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik!

    Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Gereedschap, accessoires en PBM's