Art.nr. 681925

  Epoxy TX Color AS

  Gepigmenteerde, geleidende structuurcoating

  Varianten
  6819 | speciale kleuren > 100 kg
  VPE

  Productspecificaties

  Bij levering

  Component A

  Dichtheid (20 °C) 1,8 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) thixotroop

  Component B

  Dichtheid (20 °C) 1,1 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 130 mPas

  Vermengd

  Dichtheid (20 °C) 1,6 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) thixotroop

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Structuurcoating

  Eigenschappen

  • Antislip
  • Mechanisch belastbaar
  • Chemisch belastbaar
  • In uitgereageerde toestand fysiologisch onschadelijk
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen welke de hechting nadelig beïnvloeden.

    De hechttreksterkte van het gegrondeerde oppervlak moet minstens 1,5 N/mm² (kleinste individuele waarde minstens 1,0 N/mm²) en de druksterkte minstens 25 N/mm² bedragen.

    Er moet absoluut een geschikte Remmers epoxy-grondering, epoxy-schraaplaag of epoxy-mortel aangebracht worden.

   • Voorbereidingen

    Voor het verkrijgen van een gladde ondergrond, kan er bijvoorbeeld een schraaplaag worden aangebracht.

    Voor gedetailleerde informatie raadpleeg de huidige technische fiche van elk product.

    In principe Epoxy Conductive conform het nieuwste technisch merkblad als geleidende laag aanbrengen.

  • Bereiding
   • Combiverpakking

    De verharder (component B) volledig toevoegen aan de hars (component A) .

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Het mengsel overgieten in een schone emmer en nogmaals goed vermengen.

    Een minimum mengtijd van 3 minuten is aanbevolen.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +12°C tot max. +25°C.

   • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Getande spaan, geschikte structuurroller, geschikt mengapparaat

   • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

    Gereedschap en vervuiling indien nog niet verhard met Verdunning V101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • In ongeopende, originele verpakking droog en vorstvrij opgeslagen min. 4 maand (component A) respectievelijk 12 maand (component B).

  • Verbruik
   • Zie toepassingsvoorbeelden

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Structuurcoating

    Het materiaal op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen en met geschikt gereedschap, bijv. getande spaan of getande vloertrekker, verdelen.

    Vervolgens met een geschikte structuurroller narollen en opnieuw met een structuurroller drukloos in één richting narollen.

    ong. 0,5 - 0,6 kg/m² bindmiddel

  • Algemene instructies
   • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargenummer verwerken, omdat anders geringe verschillen in kleur, glans en structuur kunnen ontstaan.

    De zwarte kleur van de geleidende laag bij het kiezen van de kleur van de volgende laag in acht nemen.

    Voor het aanbrengen van de deklaag de functionaliteit van de geleidende laag en aansluitingen controleren en in een meetprotocol vastleggen.

    Lage luchtvochtigheid kan tot een hogere geleidingsweerstand leiden, ongelijkmatige respectievelijk grotere laagdiktes zelfs tot een niet geleidende coating leiden.

    De uiteindelijke oppervlaktestructuur is sterk afhankelijk van de objectcondities alsmede de verwerking. Derhalve valt de oppervlaktestructuur niet onder de productaansprakelijkheid.

    Dunne laagdiktes en lagere temperaturen kunnen het aanzicht beïnvloeden.

    Op basis van verwerking en soort systeem kunnen bij het structureren van thixotrope coatings door luchtinsluiting poriën ontstaan, die bij het gebruik van de vloer kunnen leiden tot vuilophoping.

    Schuivende en slepende mechanische belastingen leiden tot slijtagesporen.

    Berijdbaar met transportmiddelen met rubberen banden. Niet geschikt voor belasting met transportmiddelen met metalen of polyamide banden, dat geldt ook voor dynamische puntbelasting.

    Lage luchtvochtigheid kan tot een hogere geleidingsweerstand leiden, ongelijkmatige respectievelijk grotere laagdiktes zelfs tot een niet geleidende coating leiden.

    Bij UV- en weersinvloeden zijn epoxyharsen niet kleurstabiel.

    Reparaties en herstel aan bestaande oppervlakken leiden tot een zichtbare overgang qua voorkomen en structuur.

    Per definitie bij antislip-systemen in vergelijking met gladde vloeren rekening houden met een grotere inspanning bij het reinigen, hier moeten in de regel reinigingsmachines met zachte borstels gebruikt worden.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik!

    Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.