• 0021093603_Epoxy_MT_100
 • 0000093626_Epoxy_MT_100
  • 0021093603_Epoxy_MT_100
  • 0000093626_Epoxy_MT_100

  Art.nr. 093611

  Epoxy MT 100

  Snelle grondering voor mat vochtige ondergronden

  Productspecificaties

  Bij levering

  Component A

  Dichtheid (20 °C) 1,16 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 950 mPas

  Component B

  Dichtheid (20 °C) 0,97 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 200 mPas

  Vermengd

  Dichtheid (20 °C) 1,08 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 750 mPas

  Uitgereageerd

  Uitgereageerd

  Buigtreksterkte ca. 20 N/mm² *
  Druksterkte ca. 60 N/mm² *

  * epoxymortel 1 : 10 met troffelzand

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Grondering, hechtprimer, egaliseerlaag voor ondergronden met een restvochtgehalte
  • Het samenstellen van mortels met een hoge druksterkte, gietlagen
  • Basislaag voor instrooivloeren

  Eigenschappen

  • Ondergrondtolerant tot 6% restvocht (CM-methode)
  • Goede hechting op zwak zuigende ondergronden
  • Zeer snel verhardend/overlaagbaar
  • Doorharding vanaf +5°C
  • Mechanisch belastbaar
  • Chemisch belastbaar
  • Weekmakervrij, nonylfenovrij
  • In uitgereageerde toestand fysiologisch onschadelijk
  • Geschikt als grondering zonder af te strooien onder PU- en epoxycoatings
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen welke de hechting nadelig beïnvloeden.

    De hechttreksterkte van de gegrondeerde ondergrond moet min. 1,5 N/mm² bedragen (kleinste waarde min. 1,0 N/mm²). De drukvastheid moet min. 25 N/mm² bedragen.

    De ondergrond moet mat vochtig zijn, maar geen vloeistoffilm hebben en niet aan grote temperatuurschommelingen (dampdruk) onderhevig zijn. In dit geval is in het algemeen twee lagen grondering vereist.

    Betonmax. 6 M-% vocht

    Cementdekvloermax. 6 M-% Vocht

    De ondergrond gedurende het gebruik beschermen tegen negatieve vochtinwerking.

    Zwak zuigende ondergronden testen of deze geschikt zijn om te coaten, eventueel een proefvlak opzetten.

    Bij de verwerking op zogenaamd groen beton (w/z < 0,45) moet de ondergrond geschikt zijn om te stralen respectievelijk schuren.

   • Voorbereidingen

    De ondergrond op de juiste wijze, zoals bijv. stofvrij stralen of diamant schuren, voorbereiden, zodat aan bovenstaande eisen wordt voldaan.

    Beschadigingen en onvolkomenheden in de ondergrond met Remmers PCC systemen of met Remmers epoxymortels vlak en strak dichtzetten.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 71 : comp. B 29
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    De verharder (component B) volledig toevoegen aan de hars (component A) .

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Het mengsel overgieten in een schone emmer en nogmaals goed vermengen.

    Een minimum mengtijd van 3 minuten is aanbevolen.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

  • Verwerking
   • kwasten/rollen/gietcoating staand te verwerken
   • potlife 25 min
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +25°C.

   • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen/gietcoating staand te verwerken
   • Spaan, getande spaan, rubberen vloertrekker, epoxyroller, prikroller, mengapparaat eventueel dwangmenger

   • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

    Gereedschap en vervuiling indien nog niet verhard met Verdunning V101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 24 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

  • Verbruik
   • Zie toepassingsvoorbeelden

  • Algemene instructies
   • Indien niet anders is aangegeven, zijn alle bovengenoemde waarden en verbruiken onder laboratoriumcondities (20°C) verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Gronderingen altijd poriënvullend aanbrengen! Mogelijk ligt het verbruik hierdoor hoger. Eventueel is een tweede grondering noodzakelijk.

    Op basis van verschil in zuiging bij minerale ondergronden lijken geïmpregneerde vloeren vaak vlekkerig. Niet geschikt voor vloeren waar het aanzicht van belang is.

    Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargenummer verwerken.

    Schuivende en slepende mechanische belastingen leiden tot slijtagesporen.

    Bij UV- en weersinvloeden zijn epoxyharsen niet kleurstabiel.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik!

    Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.