Art.nr. 660910

  PUR Color Top M

  Gepigmenteerde, matte sealer

  Kleur: stofgrijs | 6609
  Kleur: stofgrijs | 6609
  Kies een kleur
  VPE

  Productspecificaties

  Bij levering

  1K product

  Dichtheid (20 °C) 1,3 g/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 400 mPa s

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Sealer voor DIBt-toegelaten systemen voor verblijfsruimtes (AbZ Z-156.605-1594)

  Eigenschappen

  • 1-component
  • Mat oppervlak
  • UV-bestendig
  • Mechanisch belastbaar
  • Chemisch belastbaar
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen welke de hechting nadelig beïnvloeden.

    De ondergrond moet met geschikte Remmers producten voorbereid worden.

   • Voorbereidingen

    De topsealer moet binnen 48 uur na de voorgaande behandeling worden aangebracht. Indien dit niet mogelijk is, moet de ondergrond met een schuurpad worden geschuurd en vervolgens stofvrij maken.

  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +10°C tot max. +25°C.

   • Hogere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid verkorten, lagere temperaturen en een lagere luchtvochtigheid verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Epoxyroller, PU-roller, mengapparaat

   • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

    Gereedschap en vervuiling indien nog niet verhard met Verdunning V101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • In de ongeopende originele verpakking koel, droog en voor vorst beschut minstens 4 maanden.

  • Verbruik
   • ong. 0,13 kg/m²

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Sealer

    Het materiaal op de ondergrond aanbrengen en gelijkmatig met een rubberen vloertrekker verdelen. Vervolgens met een geschikte 25 cm PU-roller narollen. Direct daarna verplicht met een 50 cm PU-roller narollen. De roller steeds na 30 minuten vervangen voor een nieuwe.

    Altijd vers-is-vers werken

    Kleine oppervlakken kunnen uit een verfemmer worden bewerkt.

    ong. 0,13 kg/m²

  • Algemene instructies
   • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Voor een goed resultaat is vakkundig personeel nodig.

    Het overschrijden van de verwerkingstijd kan leiden tot aanzetten van de roller en verschil in glansgraad en kleur.

    Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargenummer verwerken, omdat anders geringe verschillen in kleur, glans en structuur kunnen ontstaan.

    Zwak dekkende kleuren (zoals bijvoorbeeld geel, rood of oranje) werken op de navolgende aangebrachte laag ervaringsgewijs lazurend. In dit geval is een afgestemde kleuropbouw met eventueel een meerlagige verzegeling noodzakelijk.

    Reparaties en herstel aan bestaande oppervlakken leiden tot een zichtbare overgang qua voorkomen en structuur.

    Ongelijkmatige verwerking alsmede grote temperatuurverschillen aan het oppervlak kunnen leiden tot een ongelijk oppervlak door verschil in glansgraad.

    Overschrijding van de laagdikte, zweetdruppels of druppels materiaal leiden tot schuimvorming van de sealer.

    Schuivende en slepende mechanische belastingen leiden tot slijtagesporen.

    Berijdbaar met transportmiddelen met rubberen banden. Niet geschikt voor belasting met transportmiddelen met metalen of polyamide banden, dat geldt ook voor dynamische puntbelasting.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik!

    Nadere informatie over de veiligheid bij het transport, opslag en verwerking alsook afval en ecologie zijn opgenomen in het geactualiseerde veiligheidsinformatieblad.

  Mogelijke systeemproducten

  Gereedschap, accessoires en PBM's