• PUR Top OS pro
 • PUR Top OS pro
  • PUR Top OS pro
  • PUR Top OS pro

  Art.nr. 20605418

  PUR Top OS pro

  Gepigmenteerde polyaspartic topsealer voor het Remmers Dek OS 10 en Dek OS 11a pro systeem

  Kleur: component A | 206054
  Kleur: component A | 206054
  Kies een kleur
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  Bij levering

  Component A

  Dichtheid (20 °C) 1,7 gr/cm³
  Viscositeit ( 20 °C) ca. 5000 mPa s

  Component B

  Dichtheid (20 °C) 1,1 gr/cm³
  Viscositeit ( 20 °C) ca. 350 mPa s

  Vermengd

  Dichtheid (20 °C) 1,4 gr/cm³
  Viscositeit ( 20 °C) ca. 1000 mPa s

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Topsealer voor het Remmers Dek OS 1 en Remmers Dek OS 11a pro systeem

  Eigenschappen

  • Snel reagerend
  • Hardend bij lage temperaturen
  • Laag oplosmiddelgehalte
  • UV-bestendig
  • Taai elastisch
  • Mechanisch belastbaar
  • Chemisch belastbaar
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen welke de hechting nadelig beïnvloeden.

    Als ondergrond is een basislaag met Remmers PUR Color VS OS pro vol en zat ingestrooid met kwartszand geschikt.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 100 : comp. B 65
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    De verharder (component B) volledig toevoegen aan de hars (component A) .

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Het mengsel overgieten in een schone emmer en nogmaals goed vermengen.

    Een minimum mengtijd van 3 minuten is aanbevolen.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

  • Verwerking
   • kwasten/rollen
   • potlife 20 min
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen
   • Rubberen vloertrekker, epoxyroller, mengapparaat

   • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

    Reiniging gereedschap en eventuele vervuiling onmiddellijk in verse toestand reinigen met verdunning V103.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 0,5 - 0,8 kg/m² bindmiddel

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Topsealer

    Het materiaal met een gummitrekker aanbrengen en aansluitend met een aangepaste epoxyrol kruislings narollen.

    Plasvorming vermijden.

    Op streepvorming op het oppervlak te minimaliseren het geheel met een geschikte, zeer brede roller in één richting narollen.

    ca. 0,5 - 0,8 kg/m² bindmiddel

  • Algemene instructies
   • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargenummer verwerken, omdat anders geringe verschillen in kleur, glans en structuur kunnen ontstaan.

    Donkere en zwaar gepigmenteerde kleuren kunnen, ondanks een zorgvuldige verwerking, tot lichte vlekvorming en structuurverschil in het oppervlak leiden. Dit is afhankelijk van het systeem en beïnvloedt de producteigenschappen niet. Bij twijfel vooraf een proefvlak opzetten.

    Berijdbaar met transportmiddelen met rubberen banden. Niet geschikt voor belasting met transportmiddelen met metalen of polyamide banden, dat geldt ook voor dynamische puntbelasting.

    Schuivende en slepende mechanische belastingen leiden tot slijtagesporen.

    Bij OS 10 en 11 systemen de betreffende testrapporten in acht nemen.

    Niet toepassen in gesloten ruimtes.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik!

    Nadere informatie over de veiligheid bij het transport, opslag en verwerking alsook afval en ecologie zijn opgenomen in het geactualiseerde veiligheidsinformatieblad.

  Gereedschap, accessoires en PBM's