• PUR Color OS 11 ZS

  Art.nr. 607430

  PUR Color OS 11 ZS

  Giet- of slijtlaag

  Varianten
  6074 | PUR Color OS 11 ZS
  Grootte / hoeveelheid

  Eindereeks-artikel Het betreft een eindereeks-artikel, die in deze variant nog slechts beperkt leverbaar is. Informatie met betrekking tot de beschikbaarheid of alternatieven voor dit product kan u verkrijgen via uw contactpersoon bij Remmers. Met betrekking tot het opvolgend product

  Productspecificaties

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Scheuroverbruggende gietlaag voor het Remmers Dek OS 11a systeem
  • Scheuroverbruggende slijtlaag voor het Remmers Dek OS 11b systeem

  Eigenschappen

  • Oplosmiddelvrij
  • Zeer elastisch
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen welke de hechting nadelig beïnvloeden.

    De hechttreksterkte van de gegrondeerde ondergrond moet min. 1,5 N/mm² bedragen (kleinste waarde min. 1,0 N/mm²). De drukvastheid moet min. 25 N/mm² bedragen.

    Als ondergrond zijn met Remmers Epoxy Primer OS 11 voorbereide oppervlakken van het Remmers Dek OS 11a en Remmers Dek OS 11b systemen geschikt.

    De scheuroverbruggende laag uiterlijk 24 uur na de grondering aanbrengen.

    De aangegeven tijden voor volgende lagen absoluut in acht nemen.

    Bij tijdoverschrijding of ongunstige weersomstandigheden (dauw, slagregen) Remmers PUR Hechtprimer OS 11 gebruiken.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 1 : comp. B 2
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    De verharder (component B) volledig toevoegen aan de hars (component A) .

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Het mengsel overgieten in een schone emmer en nogmaals goed vermengen.

    Een minimum mengtijd van 3 minuten is aanbevolen.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

  • Verwerking
   • gietcoating/staand te verwerken
   • potlife 30 min
   • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +10°C tot max. +30°C.

   • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • gietcoating/staand te verwerken
   • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

    Gereedschap en vervuiling indien nog niet verhard met Verdunning V101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 6 maand
   • In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, vorstvrij, droog minstens 6 maanden.

  • Verbruik
   • Zie toepassingsvoorbeelden

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Coating

    Het materiaal op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen en met geschikt gereedschap, bijv. getande spaan of getande vloertrekker, verdelen.

    min. 1,8 kg/m² bindmiddel

   • Gietlaag / instrooilaag

    Het tot 1 : 0,3 naar gewichtsdelen gevulde materiaal op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen en met een geschikte spaan verdelen.

    Vervolgens eventueel met een prikroller narollen.

    De nog verse basislaag overvloedig met een vuurgedroogd Kwartszand korrel 0,3 - 0,8 mm instrooien.

    min. 2,3 kg/m² bindmiddel en 0,7 kg/m² Kwartszand korrel 0,1 - 0,4 mm

  • Algemene instructies
   • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    De coating gedurende de eerste 24 uur na het aanbrengen tegen direct watercontact beschermen om blaasvorming te voorkomen.

    Indien de ondergrond wordt belast met regen of condens, voordat deze wordt overlaagd, grondig droog maken en met PUR Hechtprimer OS 11 gronderen om voldoende hechting tussen de lagen te verkrijgen.

    Op basis van de bijzondere producteigenschappen worden de eisen van OS 11a met geringere laagdiktes bereikt dan in de instandhoudingsrichtlijn van de DAfStb vereist.

    Het betreffende meerverbruik ter verkrijging van de minimale laagdikte (slijtlaag) alsmede de noodzakelijke extra hoeveelheid bij ruwe ondergronden incalculeren.

    Niet geschikt voor verblijfsruimtes.

    Schuivende en slepende mechanische belastingen leiden tot slijtagesporen.

    De betreffende testrapporten van de Remmers Deck OS 11a en Deck OS 11b systemen in acht nemen.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik!

    Nadere informatie over de veiligheid bij het transport, opslag en verwerking alsook afval en ecologie zijn opgenomen in het geactualiseerde veiligheidsinformatieblad.

  Gereedschap, accessoires en PBM's