• Epoxy Color Top
 • Epoxy Color Top
 • Epoxy Color Top
  • Epoxy Color Top
  • Epoxy Color Top
  • Epoxy Color Top

  Art.nr. 618811

  Epoxy Color Top

  Gepigmenteerde topsealer voor instrooivloeren

  Kleur: verkeersgrijs B | 6188
  Kleur: verkeersgrijs B | 6188
  Kies een kleur

  Productspecificaties

  Bij levering

  Component A

  Dichtheid (20 °C) 1,65 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 4500 mPas

  Component B

  Dichtheid (20 °C) 1,05 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 100 mPas

  Vermengd

  Dichtheid (20 °C) 1,50 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 1200 mPas

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Topsealer voor het Remmers Dek OS 8 en Remmers Dek OS classic systeem
  • Coating in de systemen Dek OS 11a-II et OS 11b-II van Remmers
  • Topsealer voor het Remmers Dek OS 14 systeem in overeenstemming met de instandhoudingsrichtlijn
  • Topsealer voor instrooivloeren

  Eigenschappen

  • Goede zekerheid tegen carbamaatvorming
  • Goede dekkracht op instrooivloeren
  • Mechanisch belastbaar
  • Chemisch belastbaar
  • Weekmakervrij, nonyl- en alkylfenolvrij
  • In uitgereageerde toestand fysiologisch onschadelijk
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen welke de hechting nadelig beïnvloeden.

    De epoxy en polyurethaan basislagen van Remmers ingestrooid tot verzadiging met Kwartszand zijn gepast als ondergrond.

    Voor Remmers deksystemen, zie de overeenkomstige uitvoeringsprocedés.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 82 : comp. B 18
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    De verharder (component B) volledig toevoegen aan de hars (component A) .

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Het mengsel overgieten in een schone emmer en nogmaals goed vermengen.

    Een minimum mengtijd van 3 minuten is aanbevolen.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

  • Verwerking
   • kwasten/rollen
   • potlife 25 min
   • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 25°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +10°C tot max. +25°C.

   • De doorharding kan versneld worden door het toevoegen van ACC H. De verwerkingsinstructies kunnen op aanvraag verkregen worden.

    Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen
   • Rubberen vloertrekker, epoxyroller, mengapparaat

   • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

    Gereedschap en vervuiling indien nog niet verhard met Verdunning V101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakkking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand (component A) respectievelijk min. 24 maand (component B).

  • Verbruik
   • Zie toepassingsvoorbeelden

  • Algemene instructies
   • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Voor het verlagen van de viscositeit indien nodig tot 2 massa-% Verdunning V 101 toevoegen. Geen gebruik maken van andere verdunningsmiddelen.

    Zwak dekkende kleuren (zoals bijvoorbeeld geel, rood of oranje) werken op de navolgende aangebrachte laag ervaringsgewijs lazurend. In dit geval is een afgestemde kleuropbouw met eventueel een meerlagige verzegeling noodzakelijk.

    Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargenummer verwerken.

    Donkere en zwaar gepigmenteerde kleuren kunnen, ondanks een zorgvuldige verwerking, tot lichte vlekvorming en structuurverschil in het oppervlak leiden. Dit is afhankelijk van het systeem en beïnvloedt de producteigenschappen niet. Bij twijfel vooraf een proefvlak opzetten.

    Berijdbaar met transportmiddelen met rubberen banden. Niet geschikt voor belasting met transportmiddelen met metalen of polyamide banden, dat geldt ook voor dynamische puntbelasting.

    Schuivende en slepende mechanische belastingen leiden tot slijtagesporen.

    Bij UV- en weersinvloeden zijn epoxyharsen niet kleurstabiel.

    Voor OS 8-Systemen het betrokken proefrapport nalezen.

    De uitvoeringsrichtlijnen overeenkomstig het Remmers Dek OS 11 systeem in acht nemen.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik!

    Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Gereedschap, accessoires en PBM's