• Epoxy WD Color Top LE
 • Epoxy WD Color Top LE
 • Epoxy WD Color Top LE
  • Epoxy WD Color Top LE
  • Epoxy WD Color Top LE
  • Epoxy WD Color Top LE

  Art.nr. 629031

  Epoxy WD Color Top LE

  Emissiearme, watergedragen, gepigmenteerde sealer

  Kleur: speciale kleuren > 120 kg | 6290
  VPE

  Productspecificaties

  Bij levering

  Component A

  Dichtheid (20 °C) 1,4 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 750 mPas

  Component B

  Dichtheid (20 °C) 1,1 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 750 mPas

  Vermengd

  Dichtheid (20 °C) 1,4 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 1400 mPas

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Sealer voor het Remmers WDD systeem
  • Topsealer voor Remmers WDD instrooivloeren
  • Topsealer voor het Remmers Dek OS 8 WD-LE systeem

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Emissiearm
  • Dampdoorlatend
  • Weekmakervrij, nonyl- en alkylfenolvrij
  • In uitgereageerde toestand fysiologisch onschadelijk
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen welke de hechting nadelig beïnvloeden.

    De ondergrond met de hiervoor geschikte Remmers WDD producten voorbereiden.

    Voor OS 8 systemen zie het betreffende testrapport.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 84 : comp. B 16
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    De verharder (component B) volledig toevoegen aan de hars (component A) .

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Het mengsel overgieten in een schone emmer en nogmaals goed vermengen.

    Een minimum mengtijd van 3 minuten is aanbevolen.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

  • Verwerking
   • kwasten/rollen
   • potlife 30 min
   • verwerkingstemperatuur min. 8°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +8°C tot max. +30°C.

   • Hoge temperaturen verkorten, lage temperaturen, met name in combinatie met een hoge luchtvochtigheid, verlengen in het algemeen de opgegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen
   • Getande spaan, spaan, kwast, epoxyroller, mengapparaat

   • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

    Gereedschap en eventuele vervuilingen, indien nog niet verhard, met water verwijderen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 9 maand
   • In gesloten, originele verpakking, vorstvrij, droog en tegen te grote opwarming beschermd, minstens. 9 maanden.

  • Verbruik
   • Zie toepassingsvoorbeelden

  • Algemene instructies
   • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargenummer verwerken.

    Reparaties en herstel aan bestaande oppervlakken leiden tot een zichtbare overgang qua aanzien, structuur en glansgraad.

    Slecht dekkende kleuren (zoals geel, rood of oranje) van de aangebrachte topsealer blijken uit ervaring transparant. In dit geval is een opbouw afgestemd op kleur, bijv. lichtgrijs, noodzakelijk.

    De sealer heeft een systeem typisch, enigszins gestructureerd oppervlak.

    Voor het verkrijgen van een vlak oppervlak rekening houden met extra materiaalverbruik bij ruwe ondergronden.

    Schuivende en slepende mechanische belastingen leiden tot slijtagesporen.

    Berijdbaar met transportmiddelen met rubberen banden. Niet geschikt voor belasting met transportmiddelen met metalen of polyamide banden, dat geldt ook voor dynamische puntbelasting.

    Bij UV- en weersinvloeden zijn epoxyharsen niet kleurstabiel.

    De kleurstabiliteit van de sealer kan door een UV-absorberende polyurethaan topsealer worden verbeterd.

    Voor OS 8-Systemen het betrokken proefrapport nalezen.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik!

    Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten

  Gereedschap, accessoires en PBM's