• 0000292013_Acryl_Zementlack
  • 0000292013_Acryl_Zementlack

  Art.nr. 292005

  Acryl Color ZL

  Milieuvriendelijke, watergedragen gekleurde coating

  Kleur: kieselgrijs | 2920
  Kleur: kieselgrijs | 2920
  Kies een kleur

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) ca. 1,20 - 1,25 kg/l
  Pigment Alkalibestendig Oxidpigment
  Viscositeit ca. 3500-4500 mPa∙s
  Actieve stof Acryl-Copolymeer

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden binnen en buiten
  • Minerale ondergronden
  • Voor het coaten van calamiteitenopvangbakken

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Ondoorlaatbaar en bestand tegen: stookolie, diesel, motorolie
  • Elastisch
  • Waterverdunbaar
  • Milieuvriendelijk
  • Zijdemat
  • Kleurvast
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, droog, zuiver, stof en scheurvrij (uitgenomen haarscheuren)

    Vrij van bouwzouten

   • Voorbereidingen

    Niet draagkrachtige, oude verflagen volledig verwijderen

  • Verwerking
   • kwasten/rollen airless/airmix spuiten
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5 ºC tot maximum +25°C verwerken.

   • Materiaal goed oproeren.

    Het oppervlak met geschikt gereedschap bewerken.

    Materiaal in 3 bewerkingen toepassen

    Wachttijd tussen de bewerkingen is minstens 24 uur.

  • Verwerkingsinstructies
   • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

    Aaneengesloten vlakken alleen met materiaal van hetzelfde chargenummer behandelen.

    Pas behandelde oppervlakken tegen regen, wind, zon en condensvorming beschermen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen airless/airmix spuiten
   • Verfroller, blokkwast, kwast. Airless-spuitapparatuur

   • Gereedschap en eventuele vervuilingen, indien nog niet verhard, met water verwijderen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 12 maand
   • In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, koel, vorstvrij, droog, opgeslagen tenminste 12 maanden.

  • Verbruik
   • 3 bewerkingen van 0,25 l/m²

   • 3 bewerkingen vereist

    Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • De actuele technische richtlijnen dienen te worden gevolgd.

    Voor verwerking de veiligheidsvoorschriften in acht nemen.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Alleen voor licht en niet permanent belaste vloeroppervlakken.

    Steeds een proefvlak zetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten