Art.nr. 070313

  Funcosil FC pro

  Hydrofoberende impregneercrème op basis van silaan, afgestemd op z’n specifieke te behandelen ondergrond

  Productspecificaties

  Bij levering

  Hoedanigheid Melkachtig, wit crèmevorm
  Dichtheid (20 °C) Ongeveer 0,82-0,90 afhankelijk van de formulering
  Vlampunt > 61
  Actieve stof Silaan/siloxaan
  Werkzame stofgehalte M.-% Na vooronderzoek, objectspecifieke instelling
  Drager Gedearomatiseerde koolwaterstoffen / water

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Aangepaste slagregenbescherming voor gevels
  • Reduceert vervuiling- en vergroening
  • Poreuze, minerale bouwstoffen zoals baksteen, klinkers, KS stenen en pleister
  • Aanvullende maatregel bij renovatie, vooral bij capillaire actieve binnenmuurisolatie
  • Objectspecifiek aangepast (adaptief) verminderen van de capillaire wateropname bij gelijkblijvend dampdoorlaatbaarheid (vooronderzoek vereist)

  Eigenschappen

  • Aangepast capillaire wateropname
  • Dampdoorlatend
  • Bijzonder goed indringvermogen
  • UV-bestendig
  • Alkalibestendig
  • Uitstekend lange termijn effect
  • Eenvoudig en nauwkeurig toe te passen zonder verlies
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet schoon, stofvrij en droog zijn.

   • Voorbereidingen

    Bouwtechnische tekortkomingen, zoals scheuren, slechte voegen, slechte aansluitingen, opstijgend, hygroscopisch vocht  vooraf behandelen.

    De noodzakelijke reiniging: deze dient echter zo vriendelijk mogelijk te worden uitgevoerd, bijv. met koud of warm water of met een hogedrukstoomreiniger. Hardnekkige vervuilingen kunnen verwijderd worden met de Rotec Nevelstraaltechniek of Remmers reinigingsproducten bijv. Clean SL (Vuiloplosser - 0671), Clean FP (Gevelreinigingspasta - 0666), Clean AC (Steenreiniger AC - 0672), Clean WR (Combi WR - 0675).

  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +10 ºC tot maximum +25°C.

   • De impregnering kruiselings toepassen met een geschikt gereedschap of airless spray. Airless-nozzel: Nr. 523; 50° spuithoek, Boring 0,023 Nr. 421; 40° spuithoek, Boring 0,021

  • Verwerkingsinstructies
   • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

    Pas behandelde oppervlakken tegen regen, wind, zon en condensvorming beschermen.

    Impregneermiddel overschot verwijderen met Verdunning V101 binnen het uur.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Vachtroller, blokkwast, airless spuitapparatuur. Spuitmond 40°, boring 0,021, maximum 60 bar spuitdruk

   • Gereedschap moet droog en schoon zijn.

    Na gebruik en tijdens langere werkonderbrekingen gereedschap met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

    Geopende verpakking zo snel mogelijk verwerken.

  • Verbruik
   • Afhankelijk van de porositeit in één bewerking: ong. 0,15-0,20 ltr/m²

   • De juiste verbruikshoeveelheden voor een calculatie en het maken van een bestek vooraf vastleggen door het opzetten van een proef (1 à 2 m²).

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    De situatie moet dusdanig zijn, dat water niet achter de hydrofobeerzone kan komen.

    Bij aanwezigheid van schadelijke zouten, een kwantitatieve zoutschade analyse uitvoeren.

    Hoge zoutconcentraties kunnen schade veroorzaken welke door een hydrofoberende impregnering niet tegengegaan kunnen worden.

    Voorwaarde voor een optimale hydrofoberende werking is de opname van het impregneermiddel en deze is afhankelijk van het poriën volume van de ondergrond en het vochtgehalte.

    Testen van de werking:
    De wateropname van minerale bouwmaterialen kan voor en na de hydrofoberende impregnering met de Funcosil Testplaat resp. met het buisje van prof. Karsten (Funcosil Gevelproefkoffer, Art. Nr. 4954 ) worden verkregen.
    Deze test mag op z'n vroegst 6 weken nadat het hydrofobeermiddel is aangebracht worden gedaan.

    Ondergronden met een zeer geringe zuigkracht en sterk gestructureerde oppervlakte moeten met een vloeibaar impregneermiddel worden behandeld.

    Op gecarbonatiseerde natuursteen is een effectiviteitstest nodig.

    Steeds een proefvlak zetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  Mogelijke systeemproducten