• KSE 300 HV

  Art.nr. 065405

  KSE 300 HV

  Oplosmiddelvrije, speciale versteviger voor kalksteen op basis van kiezelzuurester (KSE) met speciale toevoeging ter verbetering van de hechting

  Varianten
  0654 | KSE 300 HV
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) ca. 0,97 gr/cm³
  Kleur helder tot licht troebel, eventueel licht gelig
  Geur typisch
  Katalysatorsysteem neutraal
  Werkzame stofgehalte ong. 98 M-%

  Na verwerking

  Na verwerking

  Bijproduct (reactieafhankelijk) Ethanol (verdampt)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Het verstevigen van overwegend calciiethoudende ondergronden
  • Het verstevigen van duidelijk verweerde en losse oppervlakken
  • Het verkrijgen van bijzonder evenwichtige sterkteprofielen in combinatie met KSE 100

  Eigenschappen

  • Aanvullend polair bindingsmechanisme
  • Hoeveelheid gelafscheiding: ca. 30%
  • Oplosmiddelvrij
  • Niet hydrofoberend
  • Grote indringdiepte
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet schoon, stofvrij en droog zijn.

   • Voorbereidingen

    Bouwtechnische tekortkomingen, zoals scheuren, slechte voegen, slechte aansluitingen, opstijgend, hygroscopisch vocht  vooraf behandelen.

    Voer de reiniging voorzichtig uit, bijv. door besproeien met koud of warm water of door middel van stoomreiniging; gebruik bij hardnekkige vervuiling de Rotec softstraal-technologie of niet-zure reinigingsmiddelen, bijv. vuiloplosser.

    Ter voorkoming van materiaalverlies kan al voor de reiniging een voorsteviging met KSE 100 of een andere, geschikte steenversteviger worden uitgevoerd.

  • Verwerking
   • kwasten/ lagedruk spuiten/ -sproeien
   • verwerkingstemperatuur min. 8°C max. 25°C
   • Het impregneermiddel drukloos door middel van vloeien vol en zat aanbrengen (verneveling vermijden), zo dat een vloeistoffilm van 30 - 50 cm lang over het oppervlak naar beneden loopt.
    Vloeien van boven naar beneden in secties en onmiddellijk herwerken met een vlakke borstel.
    De bewerking meerdere malen (ten minste tweemaal) herhalen (nat in vochtig) totdat geen opname van het impregneermiddel meer is vast te stellen.

    Gebruik altijd een goed doordrenkte kwast op oppervlakken die niet geschikt zijn voor het spuiten.

  • Verwerkingsinstructies
   • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

    Impregneermiddel overschot verwijderen met Verdunning V101 binnen het uur.

    Pas behandelde oppervlakken tegen regen, wind, zon en condensvorming beschermen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/ lagedruk spuiten/ -sproeien
   • Oplosmiddelbestendige lagedruk spuitapparatuur, sproeipomp, kwast, blokkwast, vachtroller

   • Gereedschap moet droog en schoon zijn.

    Na gebruik en tijdens langere werkonderbrekingen het gereedschap reinigen met Verdünnung V 101.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

    Geopende verpakking zo snel mogelijk verwerken.

    De verpakking na ieder gebruik weer luchtdicht sluiten, omdat KSE met (lucht)vochtigheid reageert.

  • Verbruik
   • afhankelijk van de toepassing / m²
   • Afhankelijk van de soort en conditie van de ondergrond alsmede toepassing tussen 0,3 ltr/m² en meerdere ltr/m²

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Voorwaarde voor een optimale hydrofoberende werking is de opname van het impregneermiddel en deze is afhankelijk van het poriën volume van de ondergrond en het vochtgehalte.

    Bij aanwezigheid van schadelijke zouten, een kwantitatieve zoutschade analyse uitvoeren.

    Hoge zoutconcentraties kunnen schade veroorzaken welke door een hydrofoberende impregnering niet tegengegaan kunnen worden.

    Residuen (bijv. Oppervlakteactieve stoffen, was...) van een eerdere reiniging kunnen het effect van het product beïnvloeden en moet daarom volledig verwijderd worden.

    Het aanbrengen van restauratiemortels, hydrofoberende impregneringen en verven: De werzame stof "kiezelzuurester" leidt na verwerking een beperkte tijd hydrofoob, dat naarmate de gelering vordert, verdwijnt (reactietijd min. 28 dagen). Restauratiemortel, Funcosil impregnering en verven pas aanbrengen na uitwerking van de gelering. Indien verstevigde oppervlakken na meer dan 4 weken reactietijd nog een afpareleffect geven, dan kan dit worden afgeremd door het oppervlak voor te natten met alcohol of water waaraan zeep of glansspoelmiddel is toegevoegd.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten