• Verdikkingsadditief AFM

  Art.nr. 073881

  Verdikkingsadditief AFM

  Additief voor het aanpassen van de gietbaarheid van Siliconen AFM

  Varianten
  0738 | Verdikkingsadditief AFM
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) 1,05 g/cm³
  Kleur geelachtig
  Viscositeit 300 mPas

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Verdikkingsadditief AFM dient om de vloeibaarheid c.q. gietbaarheid te beïnvloeden van Siliconen AFM.
  • Hierdoor is het mogelijk om mallen met de siliconen-reproductiemassa te repareren door het product met kwast op bijv. verticale ondergronden aan te brengen, zonder dat dit uitzakt.

  Eigenschappen

  • Werkt vernettend en viscositeitverhogend
  • Neutrale kleur
  • Verwerking
   • voor gebruik schudden
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: minstens +5 °C tot max. +30 °C

   • Verdikkingsadditief AFM voordat het uit de verpakking wordt gehaald goed schudden of roeren!

    Verdikkingsadditief AFM in gepaste dosering met de klaar gemengde Siliconenmassa AFM met spachtel of mengapparaat tot een homogeen mengsel vermengen.

  • Verwerkingsinstructies
   • Voor het doseren van hele kleine hoeveelheden additief zijn pipetjes (20 druppels = 1 gram) bijzonder geschikt.

    Bij lagere temperaturen wordt de Verdikkingsadditief AFM taai vloeibaar, tot zelfs vast materiaal, dit kan echter door opwarming, minimaal 20°C, weer vloeibaar gemaakt worden.

    Product reageert met luchtvochtigheid.

    Sluit de bus onmiddellijk af na het afnemen van een deelhoeveelheid.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Spatel, mixer.

   • Gereedschap direct na gebruik met Gereedschapsreiniger reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

    In goed gesloten, originele verpakking, buiten bereik van kinderen, droog, koel alsmede tegen directe zoninstraling en vorst beschermd in een goed geventileerde ruimte opslaan. In de opslagruimte mag niet gerookt worden.

  • Verbruik
   • 0,1 tot 1,5 % van de hoeveelheid Silicon AFM.

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten