• BSP Historic

  Art.nr. 054825

  BSP Historic

  Goed gietbare, minerale vul- en injectiemortel

  Kleur: grijs (eigen kleur) | 0548
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  Bij levering

  Buigtreksterkte (28 d) Ca. 0,6 N/mm²
  Druksterkte Ca. 2,5 N/mm²
  Dyn. E-Module Ca. 3500 N/mm²
  Begin verharding (20 °C) > 4 uur
  Einde verharding (20 °C) > 6 uur
  Dichtheid verse mortel Ca. 1,8 g/cm³
  Maximale korrelgrootte < 0,5 mm
  Hechtsterkte (28 d) Ca. 0,21 N/mm²
  Waterdosering Ca. 6,3 l/25 kg

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Het vullen en injecteren van voegen, kleine holle ruimtes, scheuren van 2 - 10 mm
  • Verstevigen, verbeteren van losse mortel in metselwerk

  Eigenschappen

  • Goede vloeieigenschappen
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Ondergrond mat vochtig voornatten.

  • Verwerking
   • boorgatenvulling/injectie onder druk
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Drukloos met een trechter.

    Bij het drukloos vullen van holle ruimtes de mortel met een trechter aanbrengen.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

    Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • boorgatenvulling/injectie onder druk
   • Mengapparaat, spaan, vultrechter of vulhulp

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 1,2 kg - 1,6 kg / ltr op te vullen ruimte
   • ca. 1,2 - 1,6 kg/ltr op te vullen ruimte

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Gereedschap, accessoires en PBM's