• BSP RZ Historic

  Art.nr. 056825

  BSP RZ Historic

  Mortel op basis van Romeins cement

  Kleur: grijsbeige (eigen kleur) | 0568
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  Bij levering

  Druksterkte 7 d: > 1 N/mm²
  28 d: > 4 N/mm² (M 2,5)
  Dyn. E-Module ca. 9.000 N/mm²
  Vloeimaat ca. 26 cm
  Dichtheid verse mortel ca. 2,2 kg/dm³
  Maximale korrelgrootte 2 mm
  Luchtporiëngehalte ≤ 5 %
  Waterdosering ca. 15 % komt overeen met 3,75 l/25 kg
  Druksterkteklasse CS III

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden binnen en buiten
  • Binnen en buiten
  • Minerale ondergronden, zowel in droge, vochtige, natte en onderwatersituaties
  • Het vullen van voegen en holle ruimtes bij historische bouwwerken.

  Eigenschappen

  • Historisch bindmiddel van de 19e eeuw
  • Goede vloeieigenschappen
  • Snel afbindend
  • Langzame sterkteontwikkeling
  • Zeer goede hechting met de ondergrond
  • De hier gebruikte natuurcement wordt al meer dan 150 jaar ongewijzigd onder de naam Romeins cement resp. Romeins kalk geproduceerd. De basis hiervoor is de traditionele wijze waarop bij lage temperaturen kalk-mergel wordt gebrand uit de krijtperiode.
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Ondergrond mat vochtig voornatten.

    Oppervlakte opruwen

  • Verwerking
   • gieten
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Desgevallend een bekisting maken

    Het gieten uitvoeren zonder onderbreking vanaf één zijde of hoek.

    Natrillen indien nodig

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • gieten
   • Menggereedschap, universele trechter, snelsluiting

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 6 maand
   • Droog in de originele, gesloten verpakking tenminste 6 maanden.

  • Verbruik
   • ca. 1,9 kg / ltr op te vullen ruimte
   • ca. 1,9 kg/l holle ruimte

  • Algemene instructies
   • Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Gereedschap, accessoires en PBM's