Art.nr. 058830

  RM GF

  Gietbare, minerale restauratie-, reparatiemortel

  Varianten
  ≤ 0,5 mm
  Varianten
  Varianten
  0588 | RM GF
  VPE

  Productspecificaties

  Bij levering

  Buigtreksterkte (28 d) ca. 7 N/mm²
  Druksterkte (28 dagen) ca. 25 N/mm²
  E-module (DIN 1048) ca. 17 kN/mm²
  Korrelgrootte 0,5 mm
  Schudmaat ca. 1,6 kg/dm³
  Waterdosering 5,8 - 6,0 l/30 kg

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Voor het kopiëren van beeldhouw-werken, sculpturen en ornamenten d.m.v. gieten.
  • Voor het gieten van open en gesloten vormen

  Eigenschappen

  • Gietbaar
  • Laag gehalte aan vrije alkaliën
  • Geringe eigen spanning
  • UV-bestendige pigmenten
  • Hydrofoob instelbaar
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Noodzakelijke reinigingsrichtlijnen toepassen, bv. door het besproeien met koud of warm water of door stoom: bij hardnekkige vervuilingen kan er worden gewerkt met de Rotec-zachtstraalmachine,(5235) of Remmers Reinigingsprodukten [bv. Gevelreinigingspasta - (0666), Steenreiniger AC - (0672), Combi WR -(0675)]kunnen ingezet worden.

    Om het veiligstellen van het bestaan van historische waardevolle ornamenten en sculpturen verwijder zorgvuldig vuil korsten en onderneem een intensieve versterking met de juiste Remmers KSE-steenversteviger.

    Verdere opmerkingen betreft steenhouwer-matige oppervlaktevoorbereiding, raadpleegt u het afzonderlijk document "instructies".

  • Verwerking
   • gieten
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5ºC tot maximum +35 °C verwerken. Lagere temperaturen verlengen, hogere temperaturen verkorten de verwerkings- en verhardingstijden.

   • Desgevallend een bekisting maken

    Om bij het ingieten van de mortel in de mal insluiting van lucht te voorkomen, de mortel langzaam langs een houten lat of met een trechter in een dunne laag gelijkmatig in de mal laten lopen.

    Natrillen indien nodig

    Afhankelijk van de grootte en de vorm van de te maken kopie kan na 1 dag de mal worden verwijderd en de kopie eventueel bijgewerkt worden.

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    De aard en duur van de nabehandeling en oppervlaktebewerking hebben invloed op de uiteindelijke kleur.

    Geringe kleurafwijkingen bij verschillende chargen zijn mogelijk!

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • gieten
   • Mixer, gieter, trechter, houten spatels.

   • Wanneer het materiaal nog niet is verhard met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog in gesloten verpakking ca. 12 maanden

  • Verbruik
   • 1,8 kg / mm laagdikte / m²
   • ca. 1,8 kg/l holle ruimte

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Speciale kleuren naar kleurnummer (MF.nr., kleurenwaaier, NCS enz.) of ingezonden kleurmonster (bij wisselende respectievelijk veranderende kleur de gewenste kleuren duidelijk aangegeven).

    De na droging en verharding ontstane kleur is afhankelijk van de omgevingscondities en verwerkingsmethode. Zo ziet een vers, glad oppervlak, in vergelijking met een later afgeglad of ruw oppervlak er lichter uit. Verschillende korrelgroottes in hetzelfde artikel kunnen leiden tot geringe kleurafwijkingen. Vochtbelasting vanuit de ondergrond kan verkleuringen veroorzaken.

    Steeds een proefvlak zetten!

    Alkalische bindmiddelen kunnen niet ijzerhoudend metaal aantasten.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.