• VSM RZ Historic
 • VSM RZ Historic
  • VSM RZ Historic
  • VSM RZ Historic

  Art.nr. 056706

  VSM RZ Historic

  Snel afbindende, Romeins cementmortel

  Kleur: grijs-beige | 0567
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  Bij levering

  Brandklasse Klasse A1
  Druksterkte 1 d: ≥ 1,0 N/mm²
  28 d: ≥ 3,0 N/mm²
  90 d: ≥ 4,0 N/mm²
  Dyn. E-Module ong. 10.000 N/mm²
  Dichtheid verse mortel ong. 2,05 kg/dm³
  Maximale korrelgrootte ong. 2 mm
  Luchtporiëngehalte ≤ 8 %
  Schudmaat ong. 1,5 kg/dm³
  Waterdosering ong. 1,6 l/10 kg
  Druksterkteklasse CS III

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Voor reparatie en inboeten van natuursteenmetselwerk.
  • Voor alle historisch Romeinscement-oudmortel

  Eigenschappen

  • Snel afbindend
  • Langzame sterkteontwikkeling
  • Goede kanthechting.
  • Goede weersbestendigheid
  • Niet hydrofoob
  • De hier gebruikte natuurcement wordt al meer dan 150 jaar ongewijzigd onder de naam Romeins cement resp. Romeins kalk geproduceerd. De basis hiervoor is de traditionele wijze waarop bij lage temperaturen kalk-mergel wordt gebrand uit de krijtperiode.
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Ondergrond voornatten.

  • Verwerking
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • droogtijd overschilderbaar na 20 minuten
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5 ºC tot maximum +30°C.

   • Slechts zoveel mortel met water aanmaken als in ong. 20 minuten verwerkt kan worden.

    Wachttijd tussen 2 bewerkingen is minstens 24 uur.

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Geringe kleurafwijkingen bij verschillende chargen zijn mogelijk!

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • menggereedschap, spaan, vlakspaan, spatel

   • Gereedschap kan voordat de mortel is verhard met water worden gereinigd.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 6 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • Droog in de originele, gesloten verpakking tenminste 6 maanden.

  • Verbruik
   • 1,8 kg / ltr op te vullen ruimte
   • ong. 1,8 kg/l op te vullen ruimte

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Speciale kleuren naar kleurnummer (MF.nr., kleurenwaaier, NCS enz.) of ingezonden kleurmonster (bij wisselende respectievelijk veranderende kleur de gewenste kleuren duidelijk aangegeven).

    De na droging en verharding ontstane kleur is afhankelijk van de omgevingscondities en verwerkingsmethode. Zo ziet een vers, glad oppervlak, in vergelijking met een later afgeglad of ruw oppervlak er lichter uit. Verschillende korrelgroottes in hetzelfde artikel kunnen leiden tot geringe kleurafwijkingen. Vochtbelasting vanuit de ondergrond kan verkleuringen veroorzaken.

    Steeds een proefvlak zetten!

    Alkalische bindmiddelen kunnen niet ijzerhoudend metaal aantasten.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Gereedschap, accessoires en PBM's