Art.nr. 069384

  Schimmel-Stop

  Actieve speciale reiniger voor het verwijderen van biologische aantasting

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) ca. 1,01 g/ml
  pH-Waarde Ca. 11

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Voor het verwijderen van schimmels op tegels, voegen, stucwerk, steen, kunststof, gelakte ondergronden en andere waterbestendige ondergronden.

  Eigenschappen

  • Werkt onafhankelijk
  • Snel
  • Oplosmiddelvrij
  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5 ºC tot maximum +25°C verwerken.

   • Materiaal met een afstand van ca. 15 cm besproeien.

    Na 30 minuten het oppervlak met een vochtige doek overgaan.

    Indien noodzakelijk, kan men het reinigingsproces herhalen.

  • Verwerkingsinstructies
   • Compatibiliteit van het materiaal voor gebruik eerst op een onopvallende plek testen.

    Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

    Blank metaal direct met water afwassen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • In goed gesloten, originele verpakking, buiten bereik van kinderen, droog, koel alsmede tegen directe zoninstraling en vorst beschermd in een goed geventileerde ruimte opslaan. In de opslagruimte mag niet gerookt worden.

  • Verbruik
   • ca. 100 ml/m² afhankelijk van de graad van vervuiling

  • Algemene instructies
   • Voor verwerking de veiligheidsvoorschriften in acht nemen.

    Niet met andere reinigingsproducten vermengen.

    De ruimte goed ventileren bij gebruik.

  • Verwijderingsinstructie
   • De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.