• 0000026501_Power_Protect-R_15
  ECO
  Product

  Art.nr. 0265

  Power Protect R 15

  Speciale plaat voor het Power Protect [eco] - systeem

  Productspecificaties

  Bij levering

  Waterdampdiffusie ca. 5
  Warmtegeleiding λ 0,06 W/(m∙k)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen
  • Plaatsen waar de ruimte beperkt is, zoals bijv. dagkanten, kantelaven
  • Vloer-/aansluitingsdelen

  Eigenschappen

  • Milieuvriendelijk en schimmelwerend
  • Beschermd milieu en gezondheid
  • Dampopen
  • Capillairactief
  • Warmte-isolerend, lambda 0,06 W/(m∙K)
  • Geringe opbouwhoogte
  • Eenvoudige verwerking
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet schoon, en draagkrachtig zijn.

    De ondergrond moet egaal zijn.

   • Voorbereidingen

    Nivelleren en egaliseren van zeer ongelijke oppervlakken - voegafdichting en oppervlakteuitvlakking met SP Levell.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Indien nodig, egaliseer de ondergrond oneffenheden <8 mm met het materiaal.

    VA1_M_700

    Onderaan beginnen met het aandrukken van de plaat.

    Volledig dekkend verlijmen.

  • Verwerkingsinstructies
   • De gewenste afmeting op de platen aftekenen

    Snijden met een cuttermes of decoupeerzaag

    Snijkanten eventueel met rasp of vijl nabewerken

    De plaat beginnend vanaf de onderkant vastzetten.

    Kruisvoegen vermijden

    Let op de plaatsing van de plaatoppervlakken (etiket "front side" moet na applicatie zichtbaar zijn).

    Vervolgens, fijne, gesloten, oppervlakken, gereed voor verdere behandeling, glad maken en repareren met PP Fill.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • Vorstvrij opgeslagen onbeperkt.

  • Verbruik
   • 4,5 platen/m²
   • Ca. 4,5 plaat/m²

  • Algemene instructies
   • Typische inherente geur na montage tijdens de droogfase van de toplaag.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.