• PP Fill

  Art.nr. 026125

  PP Fill

  Egaliseer- en fijnspachtel in het Power Protect [eco] - systeem

  Kleur: antiek wit | 0261
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  Bij levering

  AW-waarde / wateropnamecoëfficiënt 13,32 kg/(m²h0,5)
  Brandklasse Klasse A1
  Maximale korrelgrootte 0,5 mm
  Laagdikte max. 5 mm
  Schudmaat Ca. 1,2 kg/dm³
  w80 0,017 m³/m³
  Waterdosering Ca. 7,5-8,5 l/25 kg
  Waterdampdoorlaatbaarheid µ < 14
  wsat 0,52 m³/m³
  Warmtegeleiding λ 0,48 W/(m•K)
  Druksterkteklasse CS II (1,5-5,0 N/mm²)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor wanden binnen en plafonds
  • Binnen
  • Het maken van een fijn, gesloten stucoppervlak geschikt voor muurverf
  • Oppervlaktekwaliteitsafwerking Q1-Q3

  Eigenschappen

  • Dampdoorlatend
  • Hoog capillair actief
  • Goede hechting
  • Vochtongevoelig
  • Totale laagdikte ca. 5 mm
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

  • Verwerking
   • getande spaan
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Wapeningslaag

    Pleister met een tandkam in een laagdikte van 3 mm aanbrengen.

    De wapening in het midden van de verse wapeningslaag inbedden.

    Wapeningsnetten 10 cm overlappen.

     

    Oppervlakteontwerp

    Het materiaal ca. 2 mm op de verharde wapeningslaag aanbrengen.

    Met aangepast gereedschap glad afwerken.

    Nabewerking van het oppervlak na uitharding.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

    Afhankelijk van de omgevingscondities, bij verwarmde binnenruimtes of tocht, met folie of iets dergelijks tegen te snelle droging beschermen.

    Voor een betere oppervlaktekwaliteit Q3 kan een extra vulmiddel als tussenlaag nodig zijn.

  • Gereedschap / Reiniging
   • getande spaan
   • Menggereedschap, troffel, getande troffel, vlakspaan, sponsbord, viltbord

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

  • Verbruik
   • 1,3 kg / mm laagdikte / m²
   • ca. 1,3 kg/m²/mm laagdikte, volledige vlak ca. 6,0 kg/m²

  • Algemene instructies
   • Niet op ondergronden werken, waar sprake is van vochtbelasting via de achterzijde.

    De na droging en verharding ontstane kleur is afhankelijk van de omgevingscondities en verwerkingsmethode. Zo ziet een vers, glad oppervlak, in vergelijking met een later afgeglad of ruw oppervlak er lichter uit. Verschillende korrelgroottes in hetzelfde artikel kunnen leiden tot geringe kleurafwijkingen. Vochtbelasting vanuit de ondergrond kan verkleuringen veroorzaken.

    Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Steeds een proefvlak zetten!

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.