• Color SL

  Art.nr. 299105

  Color SL

  Silikatische, capillair actieve binnenmuurverf, onderdeel van het Remmers schimmel-saneersysteem

  Kleur: wit | 2991
  Grootte / hoeveelheid

  Eindereeks-artikel Het betreft een eindereeks-artikel, die in deze variant nog slechts beperkt leverbaar is. Informatie met betrekking tot de beschikbaarheid of alternatieven voor dit product kan u verkrijgen via uw contactpersoon bij Remmers. Met betrekking tot het opvolgend product

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) 1,48 kg/ltr
  Viscositeit gebruiksklaar
  Natte schuurklasse
  (DIN EN 13300)
  3

  Uitgereageerd

  Uitgereageerd

  Kleur wit
  Glansgraad stompmat

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen
  • Dekkende verf in het schimmel-saneersysteem
  • Decoratieve afwerking van aangrenzende delen van oppervlakken van het schimmel-saneersysteem
  • Op minerale pleisters uit de mortelgroepen P I - P III zoals gipsplaten, behang (rauhfaser) en op oude, matte en draagkrachtige muurverven

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Schimmelwerend
  • Emissiearm
  • Bevat geen filmconserverende en houtbeschermende biociden
  • Oplosmiddel- en weekmakervrij
  • Dampfdiffusieopen sd < 0,01 m
  • Maximale korrelgrootte: fijn (<100μ)
  • Dekkend vermogen Klasse 2 met 7 m²/l
  • Schrobvastheid: klasse 3
  • Glansgraad: stompmat
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, droog, zuiver, stof- en scheurvrij

    Structurele gebreken, zoals bijvoorbeeld thermische bruggen moeten worden verwijderd.

    Condensvorming vermijden

   • Voorbereidingen

    Zuigkrachtige, minerale ondergronden (bijv. pleisterwerk mortelgroep PI - P III) gronderen met Silicaatversteviger.

    Zuigkrachtige gipsplaten gronderen met Primer Hydro F.

  • Verwerking
   • kwasten/rollen airless/airmix spuiten
   • verwerkingstemperatuur min. 8°C max. 25°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +8°C tot max. +25°C.

   • Materiaal goed oproeren.

    Het oppervlak met geschikt gereedschap bewerken.

    Afhankelijk van de toestand van de ondergrond in 2 bewerkingen toepassen.

    Wachtijd tussen de beide lagen, minstens 8 uur.

  • Verwerkingsinstructies
   • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

    De eerste laag kan tot 10% met water worden verdund.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen airless/airmix spuiten
   • Kwast, roller, witkwast, airless spuitapparatuur

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

    Gereedschap en spuitapparatuur direct in natte toestand reinigen met water.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • totale verbruikshoeveelheid 300 ml totaal / m²
   • ong. 0,15 ltr/m² per laag (afhankelijk van de ondergrond)

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Voor verwerking de veiligheidsvoorschriften in acht nemen.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Steeds een proefvlak zetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten